Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Snabb distribution via mobil depå

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Centre for Retailing, Handelshögskolan

Finansiär
Handelns utvecklingsråd

Kort beskrivning

Skåpbilar och lätta lastbilar som levererar paket bidrar både till trafikstockningar och luftföreningar i dagens städer. Hur kan man distribuera paket på ett mindre resurskrävande sätt?