Bild
Leverans av paket från van
Foto: Gorodenkoff/Shutterstock
Länkstig

Snabb distribution via mobil depå

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Centre for Retailing, Handelshögskolan

Finansiär
Handelns utvecklingsråd

Kort beskrivning

Skåpbilar och lätta lastbilar som levererar paket bidrar både till trafikstockningar och luftföreningar i dagens städer. Hur kan man distribuera paket på ett mindre resurskrävande sätt?

Multimodala transporter och små fordon ger nya möjligheter. Idén är att ett mobilt lager används, t ex en buss, som kan röra sig i staden, medan ett lag av människor som använder ultralätta fordon, t ex cyklar eller segways, länkar till lagret och distribuerar den sista kilometern.

Med en konsekvent användning av multimodala transporter kommer utsläppen minska med ungefär 70-90 procent för den här typen av transport och fraktrelaterade trafikstockningar minskar då det behövs färre lätta lastbilar.

Det är flera privata och offentliga aktörer som är inblandade i paketdistribution i städerna och som kommer att påverkas av ett förändrat distributionssätt. Medborgare och staden får mest nytta av förändringen, men det kan också spara upp till 30 procent av distributörens totala kostnader för bränsle, fordon och personal.

De olika aktörerna har olika incitament och mål vilket påverkar deras relationer, godkännande, genomförande och framgång i förhållande till förslaget. Identifiering av alla potentiella aktörer, deras mål, problem och att samarbeta med viktiga aktörer för gemensamma lösningar är en integrerad del av detta projekt.

I projektet kommer forskare tillsammans med aktörer i branschen att utforska vilka möjligheter, utmaningar och hur man kan genomföra idén.

Medverkande forskare:
Niklas Arvidsson

Finansieras av Handelns Utvecklingsråd 2014-2015