Bild
Foto: Eviart/Shutterstock
Länkstig

Omställningskompetens i handeln

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Centre for Retailing, Handelshögskolan

Finansiär
Handelns utvecklingsråd

Kort beskrivning

Detaljhandeln genomgår omfattande strukturella förändringar. Under de senaste fyra åren har mer än 20 000 anställda inom sektorn varslats om uppsägning. Det gör att det finns ett stort behov av fungerande omställningsåtgärder för detaljhandeln. Syftet med projektet är att sammanställa erfarenheter från företag som genomgått en omställning för att skapa en bättre förståelse för förutsättningarna för omställning i detaljhandeln.

Forskare

Ola Bergström, professor företagsekonomi
Rebecka Arman, forskare företagsekonomi

Publikationer

Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar (pdf). Arman, Rebecka och Bergström, Ola (2014). FE-reports 2014-421. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Omställning i detaljhandeln. Flexibilitet eller strukturomvandling. Arman, Rebecka; Bergström, Ola och Gillberg, Nanna. Forskningsrapport 2015:7, Handelns Utvecklingsråd.