Länkstig

Epigenetiska faktorer i leukemi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste leukemin och karakteriseras av en ackumulering av tumöromvandlade B-lymfocyter. Som sjukdom är KLL biologiskt och kliniskt heterogen med mycket varierande kliniskt förlopp, där få patienter överlever under många år utan behandling, medan andra inte svarar på terapi eller får snabbt återfall trots terapi.
Således finns det fortsatt ett behov att utveckla alternativa behandlingsmetoder vid KLL. Meena Kanduris forskningsgrupp arbetar med epigenetik-baserade metoder, i första hand DNA-metylering, histon-modifiering och icke-kodande RNA- baserad genreglering, i syfte att identifiera nya KLL-associerade tumörgener. Eftersom epigenetiska förändringar är reversibla är dessa potentiella mål för terapeutisk intervention.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

Meena Kanduri
Gruppmedlemmar

Meena Kanduri

Mukesh Pratap Yadav 

Susanne Bram Ednersson

Pradeep Kumar Kopparapu

Mohammad Hamdy Mosry