Bild
Göran Landberg i forskningslabb
Göran Landberg i forskningslabb på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Grupp Göran Landberg

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Forskning om tumörbiologi och endokrina behandlingar av bröstcancer.

Sammanfattning av forskning

Bröstcancer består av en mängd olika sjukdomar som uppvisar olika beteenden. Det är därför viktigt att identifiera olika undergrupper med liknande biologiska tumöregenskaper samt upptäcka grupper som svarar på specifika behandlingsmetoder. 

För att förstå denna utmanande sjukdom fokuserar vi på att studera de komplexa interaktionerna mellan tumörens mikromiljö och bröstcancerstamcellerna. Cancerstamceller har beskrivits som det främsta skälet till att många solida tumörer ger upphov till återfall efter behandlingen. Detta på grund av deras förmåga till självförnyelse samt deras motståndskraft mot konventionell behandling. 

Vi har identifierat flera komponenter från tumörens mikromiljö som påverkar fraktionen av bröstcancerstamceller. En av våra upptäckter är att olika undergrupper av bröstcancer uppvisar kontrasterande svar på hypoxi. Halten syre påverkar cellernas differentieringsstatus och alternerar cellernas sekretionsmönster. Vårt mål nu är att undersöka detaljer i de bakomliggande mekanismerna som ger upphov till detta motsatta beteende. Vi försöker också identifiera viktiga nyckelregulatorer som ger upphov till den uppenbara ökningen av cancerstamceller i vissa tumörer under hypoxi och hitta hämmare för att blockera dessa processer.      

För att få ytterligare insikt i interaktionerna mellan tumörens mikromiljö och bröstcancerstamcellerna har vi utvecklat ett nytt modellsystem, patient derived scaffolds (PDS) som består av cellfri, extracellulärmatrix från brösttumörer samt konventionella bröstcancer cellinjer. I denna modell har vi identifierat ny information som visar hur tumörens mikromiljö påverkar cellernas genuttryck och sekretionsbeteende.

Vi har upptäckt att varje enskilt patientprov inducerar en unik förändring i processer såsom epitelial-mesenkymal-transition (EMT), differentiering samt proliferation, förändringar som också kan härledas tillbaks till kliniska observationer. Nu utvecklar vi modellen vidare för att skapa en plattform för läkemedelstestning som kan överbrygga glappet mellan dagens in vitro och in vivo testning av läkemedel. Den nya plattform kan komma att förbättra framtida kliniska prövningar samt möjliggöra en minskning av djuranvändning. 

Ytterligare ett av forskargruppens mål är att utveckla nya cancerbehandlingar genom att blockera bröstcancerstamcellernas progression och de-differentiering för att på så sätt förbättra slutresultatet för cancerpatienterna.

Forskningsverktyg och resurser

Vi använder en integrerad strategi för bröstcancerforskning genom att kombinera analys av kliniska observationer med laborativa cell- och molekylärbiologiska tekniker. Vi analyserar också stora mängder primärt tumörmaterial, som är kopplat till kliniska databaser, i tumour micro arrays (TMAs) och scaffoldodlingar.

Nuvarande gruppmedlemmar

Göran Landberg, MD, PhD, Professor
Elena Garre, Forskare
Sara Rhost, Forskare
André Holdfeldt, Biträdande forskare
Elin Johansson, Biträdande forskare
Emma Frisk, Biträdande forskare
Mikaela Ståhlberg, Biträdande forskare
Santiago Ruiz Martinez, Biträdande forskare
Thais Fenz, Biträdande forskare
Simona Salerno, Postdoc

Vi välkomnar ansökningar för masteruppsatser.

Utvalda publikationer

 1. Breast cancer stromal clotting activation (Tissue Factor and thrombin): A pre-invasive phenomena that is prognostic in invasion. 
  Shaker Hm Bundred NJ, Landberg G, Pritchard SA, Albadry H, Nicholson SL, Harries LJ, Heah JYE, Castle J, Kirwan CC. Cancer Med 9 (5); 2020, 1768-1778. 
   
 2. Patient-derived scaffolds uncover breast cancer promoting properties of the microenvironment. 
  Landberg G, Fitzpatrick P, Isakson P, Jonasson E, Karlsson J, Larsson E, Svanström A, Rafnsdottir S, Persson E, Gustafsson A, Andersson D, Rosendahl J, Petronis S, Ranji P, Gregersson P, Magnusson Y, Håkansson J, Ståhlberg A. Biomaterials; 2020, 235.
   
 3. Identification of Breast Cancer Stem Cell Related Genes Using Functional Cellular Assays Combined With Single-Cell RNA Sequencing in MDA-MB-231 Cells.
  Jonasson E, Ghannoum S, Persson E, Karlsson J, Kroneis T, Larsson E, Landberg G, Ståhlberg A. Front Genet. 2019, May 22
   
 4. Hypoxia-induced secretion stimulates breast cancer stem cell regulatory signalling pathways.
  Jacobsson H, Harrison H, Hughes É, Persson E, Rhost S, Fitzpatrick P, Gustafsson A, Andersson D, Gregersson P, Magnusson Y, Ståhlberg A, Landberg GMol Oncol. 2019, Aug 13
   
 5. Sortilin inhibition limits secretion-induced progranulin-dependent breast cancer progression and cancer stem cell expansion.
  Rhost S, Hughes É, Harrison H, Rafnsdottir S, Jacobsson H, Gregersson P, Magnusson Y, Fitzpatrick P, Andersson D, Berger K, Ståhlberg A, Landberg GBreast Cancer Res. 2018 Nov 20
   
 6. Cellular organization and molecular differentiation model of breast cancer-associated fibroblasts.
  Busch S, Andersson D, Bom E, Walsh C, Ståhlberg A, Landberg GMol Cancer. 2017 Apr 3
   
 7. High expression of stromal PDGFRβ is associated with reduced benefit of tamoxifen in breast cancer.
  Paulsson J, Rydén L, Strell C, Frings O, Tobin NP, Fornander T, Bergh J, Landberg G, Stål O, Östman A. J Pathol Clin Res. 2016 Sep 14
   
 8. Robotic mammosphere assay for high-throughput screening in triple-negative breast cancer. 
  Fitzpatrick PA, Akrap N, Söderberg EMV, Harrison H, Thomson GJ, Landberg G. SLAS Discov 22, 827-836, 2017.  
   
 9. Identification of distinct breast cancer stem cell populations based on single-cell analyses of functionally enriched stem and progenitor pools. 
  Akrap N, Andersson D, Bom E, Gregersson P, Ståhlberg A, Landberg G. Stem Cell Reports 6, 121-136, 2015.
   
 10. Loss of TGFbeta receptor type 2 expression impairs estrogen response and confers tamoxifen resistance. 
  Busch S, Sims AH, Stål O, Fernö M, Landberg G. Cancer Res, 75, 1457-1469, 2015.

Fler publikationer från grupp Göran Landberg på PubMed

Göran Landberg
Foto: Emelie Asplund

Kontaktinformation

Göran Landberg

E-post: Göran Landberg
Telefon: +46 (0)31 786 6736

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg