Göteborgs universitet
Bild

Tyska - forskning

Ämnet tyska har en lång tradition vid Göteborgs universitet och forskningen har bedrivits inom litteraturvetenskap, språkvetenskap och lärande. Den aktuella forskningen fokuserar på inter- och transkulturalitet och hållbarhetsfrågor i den nutida tyskspråkiga litteraturen, kognitiva och sociala aspekter vid två- och flerspråkighet, språk och politik, historisk sociolingvistik och namnforskning, Digital Humaniora inom modern och historisk språkvetenskap, språklig interaktion i digitala medier (CALL/CMC) samt skrivutveckling och -undervisning.

forskarna i ämnet tyska
Forskare i tyska. Från vänster Michelle Waldispühl, Magnus P. Ängsal, Christine Fredriksson, Edgar Platen, Linda Karlsson Hammarfelt
Foto: Janna Roosch

Forskargruppen har en bred kompetens med en rad olika teoretiska och metodiska inriktningar. Ett särskilt kompetensområde är flerspråkighet, migration och transkulturalitet som belyses från ett litteraturvetenskapligt, språkvetenskapligt, språkhistoriskt samt ett lärandeperspektiv.

Den litteraturvetenskapliga forskningen i ämnet undersöker i första hand modern och samtida tyskspråkig litteratur i en internationell kontext. Forskningen behandlar bland annat litteraturteoretiska frågeställningar och litteraturhistorieskrivning, samt frågor kopplade till rumslighet, transkulturalitet, migration och hållbarhet. Forskarna i ämnet ger bland annat ut serien Zur Darstellung von Zeitgeschichte in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur som med fokus på olika teman utforskar hur litteraturen framställer och förhandlar fram samtidshistoria.

Ämnets forskning med språkvetenskaplig inriktning avser särskilt områden text- och diskurslingvistik, kontaktlingvistik, historisk sociolingvistik, namnforskning,  främmandespråksinlärning och språk och kön. Forskargruppen har även erfarenhet med att utveckla och använda digitala korpusar och verktyg.
Resurserna kan nås via:

Vid Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet bidrar forskningen i ämnet tyska aktivt till forskningsområdena Litteraturstudier, Språk i samhällskontext och Språkinlärning och språkundervisning.

Forskare i ämnet tyska är delaktiga i flera nationella och internationella nätverk, till exempel:

Forskare inom ämnet

Christine Fredriksson, universitetslektor

Linda Karlsson Hammarfelt, universitetslektor, docent

Edgar Platen, professor     

Petra Platen, universitetslektor

Michelle Waldispühl, universitetslektor, docent

Magnus P. Ängsal, universitetslektor, docent