Länkstig

Magnus P. Ängsal

Studierektor

Institutionen för språk och litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för språk och litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
Göteborg
Rumsnummer
D441
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Magnus P. Ängsal

Bakgrund

Jag är universitetslektor i tyska vid institutionen för språk och litteraturer (SPL) sedan 2012 och antogs som oavlönad docent i tyska i mars 2018. Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2010 på den språkvetenskapliga avhandlingen Geschlechtsübergreifende Personenbezeichnungen. Eine Referenz- und Relevanzanalyse an Texten, utgiven i omarbetad version på Narr Verlag 2011 (= Europäische Studien zur Textlinguistik, 11).

Undervisning

Undervisning från nybörjarnivå via grund-, fortsättnings- och fördjupningskurs samt avancerad nivå i tyska (språkvetenskap, grammatik, språkfärdighet) till avancerad nivå på Översättarprogrammet (källspråk tyska), Kommunikatörsprogrammet och Nordiskt masterprogram för språklärare. Undervisning också inom Internationella språkprogrammet och Språk och interkulturell kommunikation.

Handledning av uppsatser i tyska på kandidatnivå och avancerad nivå samt uppsatser på avancerad nivå inom Översättarprogrammet (källspråk tyska), Kommunikatörsprogrammet, Nordiskt masterprogram för språklärare samt Språk och interkulturell kommunikation.

Handledning av doktorander

Martin Hansen (2019-), Göteborgs universitet: Sprachvariation und Sprachkontakt in Existenzverbkonstruktionen des Pomerano. Eine korpusgestüzte Untersuchung einer niederdeutschen Varietät in Brasilien

Forskningsprojekt:

2005-2010: Geschlechtsübergreifende Personenbezeichnungen im Deutschen (doktorandprojekt), se monografin Geschlechtsübergreifende Personenbezeichnungen. Eine Referenz- und Relevanzanalyse an Texten

2011-2017: Språkkritik och språkbruk i tyskan och svenskan efter den tredje vågens feminism

2012-2017: Språkbruk, språkkritik och tysk vänsterterrorism

2013-2018: Denkstile in der deutschen Sprachwissenschaft (finansiering genom Deutsche Forschungsgemeinschaft), se antologin Denkstile in der deutschen Sprachwissenschaft. Bausteine einer Fachgeschichte aus dem Blickwinkel der Wissenschaftstheorie Ludwik Flecks (red. Andersen, Fix & Schiewe, 2018)

2014: Språk för bildning (finansiering genom dåvarande Grundtviginstitutet, GU; se antologin Språk för bildning (red. Ängsal, 2015)

2017- Historicitet och språkbruk

2021-2024: SweTerror – Terrorism i svensk politik: En multimodal studie av terrorismens konfigurering i parlamentarisk debatt, lagstiftning och politiska nätverk i Sverige 1968–2018 / SweTerror– Terrorism in Swedish politics: a multimodal study of the configuration of terrorism in parliamentary debates, legislation, and policy networks in Sweden 1968–2018 (22 MSEK; 2020-05052 VR)

Forskningsintressen:

Språkkritik, Språk och politik, Språk och kön, Språkvetenskaplig text- och diskursanalys, Översättningsstudier

Övrigt

2021- Sektionsredaktör för tysk språkvetenskap vid Moderna språk

2021- Medlem i advisory board för ELLA, Education, Literature, Language, Høgskolen i Østfold