Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Christine Fredriksson

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
G406
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Christine Fredriksson

Lärare i tysk språkvetenskap

  • Telefon-/besökstid: Enligt överenskommelse

Bakgrund

1998 och 2003 studier i bland annat tyska, svenska och litteraturvetenskap vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Göteborgs universitet, Uppsala universitet. 1998-2004 universitetsadjunkt i tyska vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla. 2001-2010 gymnasielärare i tyska 2003-2006 forskarutbildning i tyska (språkvetenskap) vid Uppsala universitet 2006 disputation på den språkvetenskapliga avhandlingen Erwerbsreihenfolge, Erwerbssphasen und Entwicklungssequenzen: Zum Erwerb der deutschen Verbalmorphologie durch schwedische Schülerinnen und Schüler. 2010-2015 universitetslektor i tyska vid Högskolan Dalarna, inriktningsansvar för tyska inom ämneslärarprogrammet 2012-2015 ämnesföreträdare för tyska 2013-2015 koordinator vid Högskolan Dalarna för ett med EU-medel finansierat projekt inom TEMPUS programmet: CoMoLTE (Consortium for Modern Language Teacher Education) Sedan januari 2015 universitetslektor i tyska vid Göteborgs universitet.

Undervisning

Jag undervisar på kurser från grund-, fortsättnings- och fördjupningsnivå till avancerad nivå i tyska (språkvetenskap) och handleder kandidat- och magister/masteruppsatser. Jag undervisar även i språkdidaktik inom ämneslärarprogrammet.

Forskning

Pågående forskningsprojekt

I min nuvarande forskning undersöker jag interaktionsmönster i textbaserade studentchattar i ett lärandeperspektiv. Bland annat intresserar jag mig för imitation som en strategi för att lära sig lexikaliska, morfologiska och syntaktiska enheter. Inom samma område ”datormedierad kommunikation” undersöker jag också svenska skolelevers användning av elevdatorer och potentialen att utveckla språket för kommunikativa syften.

Ett annat område jag forskar i är elevers och studenters läs- och skrivutveckling mot en akademisk skrivkompetens.

Forskningsintressen:

Inlärning av tysk grammatik i ett kognitivt perspektiv Tysk morfologi Kontrastiv lingvistik CALL/CMCL – datormedierad kommunikation och språkinlärning