Länkstig

Christine Fredriksson

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
G406
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Christine Fredriksson

Lärare i tysk språkvetenskap

  • Telefon-/besökstid: Enligt överenskommelse

Bakgrund

Hur lär vi oss ett främmande språk? Denna fråga fångade tidigt mitt intresse när jag jobbade som universitetsadjunkt och som gymnasielärare i tyska och ledde till att jag gick forskarutbildningen som doktorand vid Uppsala universitet. Jag disputerade på avhandlingen Erwerbsreihenfolge, Erwerbssphasen und Entwicklungssequenzen: Zum Erwerb der deutschen Verbalmorphologie durch schwedische Schülerinnen und Schüler 2006.

Efter disputationen fortsatte jag som gymnasielärare i tyska och blev universitetslektor i tyska vid Högskolan Dalarna 2010. Sedan 2015 är jag universitetslektor i tyska med inriktningen språkvetenskap och lärande vid Göteborgs universitet.

Undervisning

Jag undervisar främst grammatik, språkvetenskap och språkdidaktik på grund- och avancerad nivå och handleder kandidat- och magister/masteruppsatser. Jag är även biträdande handledare till en doktorand i engelska.

Forskning

Mitt forskningsintresse gäller främst frågor som rör språkinlärning och språkundervisning. Jag är speciellt intresserad av kognitiva aspekter vid två- och flerspråkighet, så som kognitiva processer vid bearbetning av språklig information, sambandet mellan interaktion, input och output samt utvecklingen av grammatiska strukturer i ett inlärarspråk.

På senare år har jag även inriktat mig på språkinlärning via digitala medier, CMCL. I min nuvarande forskning undersöker jag interaktionsmönster i textbaserade studentchattar. Bland annat intresserar jag mig för imitation som en strategi för att lära sig lexikaliska, morfologiska och syntaktiska enheter.

Ett annat område jag forskar i är elevers skrivutveckling med hjälp av explicit skrivundervisning.

Projekt

Jag medverkar för nuvarande i ett Erasmus+ projekt: "Learning scenarios to support language and culture education for heterogenious school classes" (E-LearnScene).

Jag har haft uppdrag från Skolverket som samordnare för modulen "Skriftlig produktion och interaktion" inom fortbildningssatsningen "Språksprånget".

Jag har medverkat i ett internationellt Tempusprojekt "Consortium for Modern Language Teacher Education (CoMoLTE).