Göteborgs universitet

Centrum för digital humaniora

Bild
Platta och böcker
Länkstig

Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet är en forskningsnod och infrastruktur som fokuserar på artificiell intelligens, arkiv och nya sätt att dokumentera och publicera. Vårt mål är att stärka, förnya och berika humanistisk forskning och utbildning genom digitalt källmaterial, verktyg och metoder.