Göteborgs universitet

Centrum för digital humaniora

Bild
Platta och böcker
Länkstig

Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet är en forskningsnod och infrastruktur som fokuserar på artificiell intelligens, arkiv och nya sätt att dokumentera och publicera. Vårt mål är att stärka, förnya och berika humanistisk forskning och utbildning genom digitalt källmaterial, verktyg och metoder. Vi erbjuder expertis inom djup maskininlärning och artificiell intelligens, visualisering och visuell analys, spatiotemporala gränssnitt och språkbehandling. Vi hjälper forskare att utveckla forskningsapplikationer och navigera dataset och vi är en resurs för kulturarvsinstitutioner som söker nya sätt att göra sina samlingar och arkiv tillgängliga för forskning och allmänhet.