Länkstig

Petra Platen

Om Petra Platen

  • Mottagning: Enligt överenskommelse

Övriga publikationer

Bakgrund

2005 disputerade jag med avhandlingen: Zwischen Dableiben und Verschwinden. Zur Kontinuität im Erzählwerk von Peter Schneider. Sedan 2005 har jag arbetat som lektor inom ämnet tyska och innehaft olika studierektorsuppdrag, för tyska, engelska och för program och uppdragsutbildning.

Undervisning

Jag har under årens lopp undervisat inom de flesta kurserna i tyska vid institutionen, från grund- till avancerad nivå och inom lärarprogrammet, ekonomprogrammet och översättarutbildningen. Jag har även olika institutions- och fakultetsövergripande undervisningsuppdrag.

Forskning

Pågående forskningsprojekt

I min nuvarande forskning undersöker jag bland annat hur litteratur framställer och behandlar olika hållbarhetsfrågor. Bland annat intresserar jag mig för framställningar av ”den sista människan” och vad den framställningen kan säga oss om våra existerande sociala relationer och individens förhållningssätt till sin omgivning.

Forskningsintressen:

Litteratur och hållbarhetsfrågor Litteraturdidaktiska frågeställningar Läsningens betydelse för utvecklandet av generiska kompetenser