Länkstig

Michelle Waldispühl

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D404E
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Michelle Waldispühl

Bakgrund

 • Universitetslektor i tyska med inriktning mot språkvetenskap och lärande, GU (2015-)
 • Tidigare forskare och lektor vid universiteten i Zürich och Bern samt vid de pedagogiska högskolorna i Zürich och Zug (Schweiz)

Jag doktorerade i tysk språkvetenskap vid Zürichs universitet (2011) och sedan 2019 är jag docent i tyska med inrikting mot språkvetenskap och lärande vid Göteborgs universitet. Jag är utbildad grundskollärare med en examen från det pedagogiska utbildningscentret Luzern (2000).

Forskningsintressen

 • Historisk sociolingvistik
 • Språkkontakt och flerspråkighet
 • Skriftlingvistik
 • Tyska som främmande språk
 • Onomastik
 • Runologi
 • Historisk kryptologi

Jag initierade seminarieserien “Skrift och samhälle” och samordnar forskningsområdet ”Språk i samhällskontext” vid institutionen för Språk och litteraturer.

Pågående forskning

Tidigare projekt

 • Promoting Learner Autonomy in Higher Education, 2012-2014, PI, Pädagogische Hochschule Zug i samarbete med SEEU Tetovo (finansierat av stiftelsen éducation 21, Education for Sustainable Development)
 • Techniken und Praktiken mittelalterlicher kontinentalgermanischer Schriftlichkeit, 2005-2011, projektmedarbetare, PI: Prof. Dr. Elvira Glaser och Prof. Dr. Ludwig Rübekeil, NCCR Mediality, Universität Zürich (finansierat av Swiss National Science Foundation)
 • Sprachland. Lehrmittel für die Mittelstufe, 2007–2009, projektmedarbetare, PI: Elsbeth Büchel och Ursina Gloor, Pädagogische Hochschule Zürich

Undervisning

Jag har undervisat på grund-, avancerad- och forskarnivå (tysk, nordisk och engelsk språkvetenskap, tvärvetenskapliga kurser inom medeltida studier, språkinlärning och -undervisning, kulturstudier) i Sverige, Schweiz och Nordmakedonien, och jag har erfarenhet som grundskolelärare. Vid Göteborgs universitet undervisar jag både på campus och på distans i språkvetenskap, språkkunskaper och lärande samt handleder studenter inom tyska och inom ämneslärarprogrammet (tyska som främmande språk).

Utbildning i tyska vid GU

Ämneslärarprogrammet

Undervisningsprojekt

 • Historisk sociolingvistik, tvärvetenskaplig nationell MA-kurs (co-PI, finansierat av SLUGU)
 • Multilingualism and Diversity, connected learning community at EUTOPIA European University