Länkstig

Michelle Waldispühl

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D404E
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Michelle Waldispühl

Bakgrund

Jag började som universitetslektor i tyska med inriktning mot språkvetenskap och lärande vid institutionen för språk och litteraturer 2015. Innan dess verkade jag som forskare och lektor vid universiteten i Zürich och Bern samt vid de pedagogiska högskolorna i Zürich och Zug (Schweiz). Jag disputerade i tysk språkvetenskap vid Zürichs universitet på en avhandling om de kontinentala runinskrifterna och var anställd som doktorand och forskare med ansvar för samverkan inom National Centre of Competence in Research (NCCR) "Mediality – Historical Perspectives".

Forskning

Mina forskningsintressen inkluderar germansk språkhistoria - särskilt runologi, historisk skriftlingvistik, språkkontakt och flerspråkighet, fonologi och namnforskning - samt lärande och undervisning av tyska som andraspråk. I mina historiska språkstudier strävar jag efter ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt där jag kombinerar filologiska och språkstrukturella analyser med sociolingvistiska och kulturhistoriska perspektiv. Jag strävar därmed efter att integrera språkhistorisk data i ett bredare kulturellt sammanhang.

Jag initierade seminarieserien “Skrift och samhälle” och samordnar forskningsområdet ”Språk i samhällskontext” tillsammans med Johan Järlehed vid institutionen för Språk och litteraturer.

År 2020 är jag verksam som gästforskare vid Universitetet i Oslo.

Aktuella projekt

Många sätt att stava rätt: Variation och språkkontakt i medeltida personnamn (PI, 2019-2022, finansierat av Vetenskapsrådet, grant 2018-01556)

Projektet undersöker hur nordiska personnamn i kontinentala källor anpassades till tyska, franska och latin under medeltiden. Syftet är att kartlägga variationmönster i anpassningarna och att utveckla en teoretisk modell som förklarar varför olika strategier användes. I projektet ingår en digital edition av personnamnen i databasen NordiCon som utvecklas i samarbete med Språkbanken. Databasen kombinerar formalt tolkat och rikt sammanlänkat onomastiskt data med materialegenskaper och handskriftskontexten av de faktiska beläggen.

DECRYPT/DECODE: Decryption of historical manuscripts (2018–2024, co-PI, PI: Beáta Megyesi, finansierat av Vetenskapsrådet, grant 2018-06074)

Projektet förenar forskare från olika discipliner för att gemensamt samla in kodade manuskript samt utbyta metoder för att på ett mer effektivt sätt kunna avkoda och kontextualisera en stor mängd historiska, hemligt kodade källor. Syftet med projektet är att skapa ett nytt tvärvetenskapligt område för historisk kryptologi och bygga upp ett forskningskonsortium med en stark multi- och tvärvetenskaplig profil. Projektet kommer att resultera i en allmänt tillgänglig databas med tusentals historiska chiffer och nycklar till chiffer med beskrivning av dessa, samt en stor samling historiska texter och språkmodeller för 15 europeiska språk som kommer att kunna användas av exempelvis språkhistoriker för att identifiera och jämföra språkförändringar och språkinfluenser över tid.

Tidigare projekt

  • „Techniken und Praktiken mittelalterlicher kontinentalgermanischer Schriftlichkeit”, 2005-2011, projektmedarbetare, PI: Prof. Dr. Elvira Glaser och Prof. Dr. Ludwig Rübekeil, Universität Zürich
  • “Sprachland. Lehrmittel für die Mittelstufe”, 2007–2009, projektmedarbetare, PI: Elsbeth Büchel och Ursina Gloor, Pädagogische Hochschule Zürich
  • „Promoting Learner Autonomy in Higher Education“, 2012-2014, PI, Pädagogische Hochschule Zug i samarbete med SEEU Tetovo.

Undervisning

Jag har undervisat på grund-, avancerad- och forskarnivå (tysk, nordisk och engelsk språkvetenskap, tvärvetenskapliga kurser inom medeltida studier, språkinlärning och -undervisning, kulturstudier) och jag har erfarenhet som grundskolelärare. Vid Göteborgs universitet undervisar jag kurser både på campus och på nätet i språkvetenskap och språkkunskaper samt handleder studenter inom tyska och inom ämneslärarprogrammet (tyska som främmande språk).