Göteborgs universitet
Bild

Franska - forskning

Vi bedriver forskning inom de övergripande områdena språkinlärning och språkundervisning, språkvetenskap, samt litteraturvetenskap.

Huvudsakliga inriktningar är

  • svenska inlärares inlärning av franska som främmandespråk/tredjespråk
  • ordinlärning och vokabulärundervisning
  • sociolingvistik
  • kontrastiv lingvistik
  • diskursanalys
  • stilistik och retorik
  • 1500-talslitteratur
  • utgivning av äldre texter
  • 1900-talslitteratur
  • samtida litteratur

Vi diskuterar vår forskning vid Franska forskarseminariet, dit även nationella och internationella gästföreläsare bjuds in regelbundet.

Forskarna inom ämnet franska bidrar också till följande forskningsområden gemensamma för hela institutionen:

Forskare inom ämnet

Jacob Carlson, universitetslektor

Britt-Marie Karlsson, universitetslektor

Christina Lindqvist, professor

Mårten Ramnäs, universitetslektor

Andreas Romeborn, universitetslektor

Ugo Ruiz, universitetslektor

Katharina Vajta, docent

Doktorander

Maria Forsman

Linnéa Koré

Mathilde Tiozzo

Cajsa Zerhouni