Länkstig

Britt-Marie Karlsson

Universitetslektor

Institutionen för språk och litteraturer
Telefon
Fax
031-786 19 33
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D437
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Britt-Marie Karlsson

  • Mottagning/telefontid: I samband med undervisning

Bakgrund

Jag disputerade år 1999 vid Göteborgs universitet i romanska språk, franska och är numera anställd som universitetslektor vid institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Jag undervisar främst i franskspråkig litteratur och litteraturvetenskap på olika nivåer, men har undervisat inom ett brett spektrum av kurser från nybörjarnivå till avancerad nivå. Jag har även fungerat som handledare inom grundutbildning och forskarutbildning.

Jag var studierektor och senare ämnessamordnare för ämnet franska ht 2006-vt 2010. Under perioden 1 juli 2012-30 juni 2015 var jag ledamot i fakultetsstyrelsen vid Humanistisk fakultet. Från den 1 juli 2014 till den 30 juni 2017 fungerade jag som ordförande i Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd vid GU och under det sista av dessa år också som ordförande för den då nyligen skapade Stipendienämnden.

Forskning

Mitt forskningsområde är i första hand fransk 1500-talslitteratur, men jag har även skrivit om samtida litteratur (Romain Gary, Jonas Hassen Khemiri). Min avhandling behandlade ett av de mest betydelsefulla verken inom fransk 1500-talsprosa, novellsamlingen Heptameron (1558-1559) skriven av Margareta av Navarra. Under tiden för mitt avhandlingsarbete fick jag möjlighet att delta i ett större Renässansprojekt finansierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål och åren 2000-2002 innehade jag en fakultetsfinansierad postdoktoral tjänst, vilket gav mig möjlighet att undersöka ytterligare författarskap från 1500-talet. I första hand har jag intresserat mig för kvinnors skrivande och texter publicerade under kvinnliga författarnamn.

Jag leder för närvarande ett forskningsprojekt som stöds av Vetenskapsrådet. Projektet, som jag hittills bedrivit tillsammans med Sara Moding (latin, Inst. för språk och litteraturer, GU), skall utmynna i en kritisk textutgåva av Hélisenne de Crennes franska prosaversion från 1541av de fyra första böckerna ur Vergilius Aeneid.

Jag är en del av följande forskningsnätverk: Tidigmoderna seminariet vid Göteborgs universitet, NNRS (Nordic Network for Renaissance Studies) och SIEFAR (La Société Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime).