Länkstig

Maria Forsman

Doktorand

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
G412A
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Maria Forsman

Projektbeskrivning

I mitt projekt intresserar jag mig för vad det innebär att på textnivå omarbeta en teaterpjäs till ett libretto. Som material har jag valt den franska pjäsen Le barbier de Séville (1775) av Beaumarchais och librettona till två av de mest kända italienska operor som baserats på denna pjäs: Il barbiere di Siviglia (1782) av Paisiello och Il barbiere di Siviglia (1816) av Rossini.

Förutom att studera de här omarbetningarna som adaptioner, med utgångspunkt i adaptionsteorier, vill jag också tillämpa ett översättningsperspektiv på processerna för att undersöka eventuella översättningsrelaterade problem och frågor. Den här andra delen av projektet tycker jag är intressant att göra särskilt med tanke på att källtexten och måltexterna är skrivna på två romanska språk som förenas i både språkliga och kulturella hänseenden.