Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jacob Carlson

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Fax
031-786 19 33
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D408
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Jacob Carlson

  • Besökstid: I anslutning till undervisning

Bakgrund

Under 1990-talet och början av 2000-talet studerade jag praktisk filosofi, svenska, litteraturvetenskap, franska och pedagogik vid Göteborgs universitet. Mina studier i franska förlades delvis till Université de Perpignan där jag tillbringade ett år som Erasmusstudent. Under en period arbetade jag även som lärare i Bergsjön för till Sverige nyanlända högstadieelever. År 2004 var jag färdig gymnasielärare i svenska och franska och kunde samtidigt ta ut en magisterexamen i franska. Detta år antogs jag också till forskarutbildningen i franska. Jag disputerade i maj 2011 på en avhandling med titeln La Poétique de Houellebecq: réalisme, satire, mythe.

Undervisning

Under min tid som doktorand arbetade jag parallellt som timlärare, framförallt med kurser på förberedande nivå, men också med kurser i uttal, text, översättning och litteraturhistoria på grund- och fortsättningskursen.

Efter disputation tjänstgjorde jag under två terminer på Högskolan Dalarna där jag bland annat ansvarade för kurser i grammatik och språkdidaktik.

Sedan 2013 är jag universitetslektor i franska vid Göteborgs universitet. Jag var under många år kursansvarig lärare för grundkursen och under dessa år byggde vi upp vår nätvariant av denna kurs. Sedan våren 2020 är jag istället kursansvarig för fortsättningskursen. Jag har genom åren undervisat främst på kurser i grammatik, fonetik, uttal och litteratur på grundkursen samt i akademisk framställning och litteratur på fortsättningskursen. På fördjupningsnivå är jag främst involverad i uppsatshandledning. Jag är också involverad i ämneslärarutbildningen där jag bland annat haft kursansvar för VFU-kurser.

Forskning

Min avhandling är en studie av Michel Houellebecqs romanpoetik med särskilt fokus på realismbegreppet, på satirteori samt på hur författaren i sina romaner anknyter till några klassiska västerländska myter. Avhandlingen behandlar även romanernas metafysiska och religiösa tematik och dennas koppling till några för texterna centrala och strukturerande metaforer. Utöver vad som tas upp i min avhandling har jag också fördjupat mig i ämnet självbiografi/autofiktion hos Michel Houellebecq.

Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om metodbegreppet i uppsatser med litteraturvetenskaplig inriktning.