Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mårten Ramnäs

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Fax
031-786 19 33
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D456
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Mårten Ramnäs

Lärare i franska

  • Mottagning: Enligt överenskommelse

Bakgrund

Efter lärarexamen vid Göteborgs universitet (1994) och studier i franska (lettres modernes) vid universitetet i Caen i Frankrike (1995-1996) arbetade jag under senare delen av nittiotalet som lärare i franska på Nya Påvelundsskolan. År 2000 antogs jag till forskarutbildningen inom ramen för RJ:s forskarskola i moderna språk. Jag disputerade år 2006 på en avhandling i fransk språkvetenskap (Étude contrastive du verbe suédoisdans un corpus parallèle suédois-français).

Undervisning

På Göteborgs universitet har jag kontinuerligt undervisat i franska sedan år 2000, först som timlärare och vikarierande universitetsadjunkt, och efter disputationen (2006) som universitetslektor. Under perioden 2007-2011 arbetade jag även som lektor i franska vid Högskolan i Halmstad. Min undervisning har i första hand gällt fransk grammatik, men också text, fonetik, uttal och översättning. Sedan år 2002 undervisar jag även på Översättarprogrammet (specialiserad facktext). Under åren 2004-2009 var jag verksam inom olika kurser på lärarutbildningens allmänna utbildningsområde. Jag har handlett uppsatser (kandidat, magister och master) i franska och översättning.

Under perioden 1 juli 2011 - 30 juni 2016 var jag koordinator för Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet och koordinator för Humanistiska fakultetens inslag på Handelshögskolans ekonomprogram. Sedan 1 juli 2012 är jag studierektor för ämnena arabiska och franska.

Forskning

Min forskning har gällt fransk språkvetenskap och kontrastiv lingvistik, vilket har inneburit jämförelser mellan språk, i första hand franska och svenska. Doktorsavhandlingen (2006) är en kontrastiv studie av det svenska verbet i ett svenskt-franskt perspektiv.

Med medel från Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond har jag under det senaste året varit sysselsatt med uppbyggnaden av en ny parallellkorpus, CCSF (Corpus Contrastif Suédois–Français), som är tänkt att komplettera en redan existerande likande parallellkorpus (CPSF) som låg till grund för min avhandling. De två parallellkorpusarna, som tillsammans innehåller 80 texter på franska och svenska (motsvarande närmare 6 miljoner ord) är tänkta att utgöra grunden för min fortsatta forskning, vilken har som syfte att undersöka några högfrekventa verb i svenskt–franskt (och i några fall även svenskt-italienskt) kontrastivt perspektiv.