Göteborgs universitet

Institutionen för data- och informationsteknik

Bild
Byggnad med Chalmers och Göteborgs universitets loggor
Länkstig

Data- och informationsteknik är en gemensam institution för Chalmers och Göteborgs universitet som bedriver utbildning och forskning som spänner över ett brett fält av discipliner, från grundläggande forskning till tillämpade applikationer.

Vi utbildar för framtiden och skapar mervärde för samhället genom vår forskning, som levandegörs och implementeras i nära samarbete med näringslivet. Vi är övertygade om att datavetenskap och datorteknik är avgörande faktorer i strävan mot ett hållbart samhälle. Flera av våra forskare leder och deltar i projekt som involverar hållbarhet inom olika områden. Institutionen är också värd för två centrumbildningar, Chalmers AI Research Centre och Software Center, med nära koppling till industrin.

Möt våra forskare

Navigate to video: Elena Pagnin om vikten av kryptografi
Video (2:55)
Elena Pagnin om vikten av kryptografi
Navigate to video: Hon skapar ölsorter med hjälp av AI
Video (3:38)
Hon skapar ölsorter med hjälp av AI
Navigate to video: Intervju med Andrei Sabelfeld om cybersäkerhet
Video (3:55)
Intervju med Andrei Sabelfeld om cybersäkerhet
Navigate to video: Intervju med professor Per Stenström - institutionens historia
Video (5:33)
Intervju med professor Per Stenström - institutionens historia