Göteborgs universitet

Centrum för kritiska kulturarvsstudier

Bild
En tecknad illustration med byggnadsprofiler, miljöer och människor i siluett.
Länkstig

Välkommen till Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet (CCHS). Detta tvärvetenskapliga forskningscentrum samlar deltagare från humanistiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga, konstnärliga, utbildningsvetenskapliga fakulteterna, samt Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

CCHS vill problematisera vad kulturarv är och hur kulturarv och uppfattningar av kulturarv upplevs och används inom olika samhällsarenor idag. Syftet med forskningen är att presentera alternativa och kritiska tolkningar av hur vi upplever en globaliserad värld. En utmaning är därför att undersöka hur dåtiden kan användas i nutiden för att skapa framtiden. CCHS samlar flera forskningsgrupper och Kulturarvsakademin. Vi är internationellt förankrade och har även en hemsida på engelska (klicka på "international website" längt upp till höger i det översta menyfältet).

Vill du delta i forskarnätverket #matarv?

#matarv är ett nätverk för samverkan kring forskning och samlingar om mat, traditioner och kulturarv. Nätverket startade upp 2019 som en samarbete mellan forskare på Göteborgs universitet och ett antal kulturarvsaktörer i Västra Götaland genom samverkansplattformen Kulturarvsakademin. Välkomna med i matarvsteamet!