Göteborgs universitet

Centrum för kritiska kulturarvsstudier

Bild
En tecknad illustration med byggnadsprofiler, miljöer och människor i siluett.
Länkstig

Välkommen till Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS). Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet/Centre for Critical Heritage Studies är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med deltagare från humanistiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och University College London (UCL).

Critical Heritage Studies är ett relativt nytt och växande tvärvetenskapligt forskningsfält som vill problematisera vad kulturarv är och hur kulturarv och uppfattningar av kulturarv upplevs och används inom olika samhällsarenor idag. Syftet med forskningen är att presentera alternativa och kritiska tolkningar av hur vi upplever en globaliserad värld. En utmaning är därför att undersöka hur dåtiden kan användas i nutiden för att skapa framtiden. Centrumbildningen samlar fyra forskningskluster, ett forskningstema och Kulturarvsakademin.

Eftersom att vårt centrum är ett formaliserat partnerskap med UCL i London hålls huvuddelen av vår hemsida på engelska. Vi rekommenderar därför att ni besöker vår engelska sida (klicka på "international website" längt upp till höger i det översta menyfältet) för mer information om verksamheten.