Bild
Christine Caux Gustafsson, Jenny Högström Berntson och Maria Persson, del av #matarvsteamet, i Mölndals stadsmuseums öppna magasin
Christine Caux Gustafsson, Jenny Högström Berntson och Maria Persson, del av #matarvsteamet, i Mölndals stadsmuseums öppna magasin
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Forskarnätverket #matarv breddar verksamheten

Publicerad

#matarv är ett nätverk för samverkan kring forskning och samlingar om mat, traditioner och kulturarv. Nätverket startade upp 2019 som ett samarbete mellan forskare på Göteborgs universitet och ett antal kulturarvsaktörer i Västra Götaland genom samverkansplattformen Kulturarvsakademin.

Sedan 2019 har samarbeten genom nätverket resulterat i två antologier om matarv, ett flertal offentliga föreläsningar/workshops, två matarvsrelaterade utställningar på Mölndals stadsmuseum och sist men inte minst Matarvspodden.

Välkommen att delta i forskarnätverket #matarv

I december 2023 hölls en workshop på Göteborgs universitet med temat ”Mat, kulturarv och hållbarhet” där ambitionen var att samla fler forskare med intresse för matarvsfrågor. Workshopen resulterade i nya forskarkontakter och idéer på fortsatt verksamhet med fokus på matarv för flera år framåt. Planerna för att expandera nätverket #matarv för 2024 inleds med att nätverket bjuder in till att följa och hålla sig uppdaterad via nyhetsbrev Matarvsnytt som lanseras i januari 2024.

– Vi vill också genom detta nyhetsbrev alla som forskar om matarv en chans att visa sig och sin matarvsforskning via denna plattform, säger Jenny Högström Berntson, ansvarig för forskarnätverket #matarv och koordinator för Kulturarvsakademin, Göteborgs universitet.