Bild
Annelie Sjölander-Lindqvist på lärarutbyte i Slovakien (2022).
Annelie Sjölander-Lindqvist på lärarutbyte i Slovakien (2022).
Foto: Ivan Murin
Länkstig

Möt CCHS-forskaren Annelie Sjölander-Lindqvist

Publicerad

Annelie Sjölander-Lindqvist är verksam vid Institutionen för globala studier och undervisar bland annat om hållbar utveckling, samhälleliga perspektiv på viltförvaltning och förvaltning av naturresurser. Annelie Sjölander-Lindqvist är ny vice föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet från 2024.

Annelie, kan du berätta lite om ditt engagemang i Centrum för kritiska kulturarvsstudier?
– Jag har alltid med stort intresse följt det som har hänt inom CCHS även om jag inte har varit direkt involverad i centrumets konkreta arbete.  Nu är jag ny vice föreståndare för centrumbildningen från januari 2024.

Annelie Sjölander-Lindqvist
Annelie Sjölander-Lindqvist
Foto: Inez Lindqvist

Vilka forskningsteman är ditt fokus?
– Jag har under många år studerat miljökonflikter och frågor kring styrning (governance), och har särskilt studerat rovdjurskonflikter i Sverige och hur framtidens viltförvaltning kan och bör se ut för att säkerställa hållbar utveckling, i dess alla dimensioner. Jag lägger också mycket av min forskningstid på frågor som rör gastronomi och matarvets betydelse för landsbygdsutveckling. Jag tycker också att frågor kring hur lokala livsmedelssystem kan utvecklas för att stödja hållbar utveckling är både intressant och viktigt. Jag forskar också om implementering av ekosystemtjänster som planeringsinstrument och miljökommunikation.

Getter på bete från fältarbete i Kalabrien, Italien (2023) där Annelie studerar hur pastoralister påverkas av förekomsten av var
Getter på bete från fältarbete i Kalabrien, Italien (2023) där Annelie studerar hur pastoralister påverkas av förekomsten av varg-hybrider.
Foto: Annelie Sjölander-Lindqvist

Hur ser på din nya roll som vice föreståndare för CCHS?
–  Som ny vice föreståndare för CCHS hoppas jag kunna bidra till dess vidare utveckling och fortsatta viktiga roll för frågor som rör forskning om kritiska kulturarvsstudier. Jag hoppas också kunna bidra till CCHS fina omvärldsarbete genom att kunna visa på andra kontaktytor liksom att jag vill bidra till centrets kommunikationsarbete i frågor rörande kulturarv.

In i min nya roll tar jag med mig min långa erfarenhet av forskning om miljökonflikter, förvaltning och styrning av gemensamma resurser och gastronomi – alla forskningsområden som knyter an till kulturarv. Några av dessa fält tror jag vi kan arbeta vidare med inom CCHS för att vidare stärka dess arbete.

Vilken forskning bedriver du för närvarande?
– Jag har flera pågående projekt, några leder jag själv och några medverkar jag i. Det senaste projektet handlar om samverkansprocesser inom svensk vattenkraft, ett annat projekt bygger vidare på min forskning om rovdjurskonflikter. Ett tredje handlar om varghybrider och hur vi inom olika kulturella kontexter drar gränser mellan natur och kultur genom att titta på hur uppfattar människor det som är vilda respektive tama djur. Projektet om samverkansprocesser och vattenkraft har som mål att ta fram en legitim modell för samverkan mellan olika berörda intressen. Jag medverkar också i ett projekt kring lokala livsmedelssystem och kreativ kulturellt entreprenörskap. Ett annat projekt handlar om hur vi kan stödja framväxten av rättvis turism i områden med massturism.

– Det finns så många saker som är intressanta! Det är för mig både en akilleshäl och genuint stimulerande. Jag är nyfiken och tycker om att samarbeta med andra discipliner men också transdisciplinärt. Att tillsammans med andra bolla och tänka ut nya projekt är bland det roligaste jag vet – jag är övertygad om att min nya roll inom CCHS kommer att leda till nya idéer och produktiva samarbeten. Det ser jag fram emot!

 

Intervju av: Jenny Högström Berntson