Bild
Ikarosklubbens protokoll genom mobilkameran
Projektet uppmärksammar olika lager av kulturarv i Ikarosklubbens protokoll
Foto: Jenny Högström Berntson
Länkstig

Kulturarv och kvinnohistoriska samlingar i fokus för nytt samarbete

Under 2024 sjösätts ett nytt samarbete mellan Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) och KvinnSam, det nationella biblioteket för genusforskning vid Göteborgs universitet. Det första gemensamma projektet bygger på opublicerat material i Universitetsbibliotekets arkiv med en samling protokoll från föreningen Ikarosklubben.

Ikarosklubben – en skatt bland bibliotekets samlingar

Ikarosklubben var en bildnings- och diskussionsklubb startad av ett antal kvinnor i Stockholmsområdet på 1930-talet. Klubben var aktiv i närmare 60 år och deras arkiv lämnades till KvinnSam (dåvarande Kvinnohistoriska samlingarna) 1994, av Brita Ekström, en av initiativtagarna till klubben

I arkivet samlas idag klubbens noggrant nedtecknade protokoll från åren 1934–1992. Fem delar är inbundna i vackra halvfranska band och innehåller teckningar, målningar, sånger och verser sprungna ur medlemmars talangfulla personligheter. Foton, tidningsklipp samt ett antal brev finns insprängda här och var i protokollböckerna tillsammans med medlemmarnas egentillverkade vingar av papper liksom deras små tryckta sångböcker.

Två av de inbundna volymerna av Ikarosklubbens protokoll. I bakgrunden skymtar de handgjorda vingarna som klubbens medlemmar gjo
Två av de inbundna volymerna av Ikarosklubbens protokoll. I bakgrunden skymtar de handgjorda vingarna som klubbens medlemmar gjort.
Foto: Jenny Högström Berntson

Lyfta kvinnorna och föreningen ur arkivet

KvinnSams samlingar visar arkivens potential att bevara material som suddar bort gränsen mellan det privata och politik. Ikarosklubben är ett av många arkiv på KvinnSam som överskrider denna gräns.

Men Ikarosklubben är också något särskilt. Trots sin storlek täcker arkivet nästan hela 1900-talet och gör sina protokoll till konstobjekt. Detta öppnar arkivet för oändligt många forskningsvinklar – mat, konst, grekisk mytologi, politik, familjen och vänskap samt arkivets materialitet och arkivet som process, menar AnnaLena Bergquist, biträdande föreståndare KvinnSam.
 

Uppmärksammar olika aspekter av kulturarv

Projektet skall fokusera på olika tematiska ingångar och bland annat studera matarv, konst, poesi, antika referenser i protokollböckerna. Tanken är att resultaten skall summeras i en antologi och uppföljande samtal i Matarvspodden med matfokus.

Det fullkomligt doftar matkultur om Ikaros-materialet, säger Astrid von Rosen

Det är glädjande att CCHS nu påbörjar ett samarbete med KvinnSam för att forska om genusfokuserat kulturarv, menar Astrid von Rosen, föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier. CCHS har sedan 2013 haft en forskargrupp med inriktning på kritiska arkivfrågor- och teorier. Inte minst har frågor drivits om arkivens mångsinnliga kraft bortom byråkratiska dokuments torrhet. Det ska bli spännande att se vad Ikarosprojektet kan leda till, utifrån frågor om den historieskapande kraften hos olika kroppar, handlingar, medier, berättelser, röster och platser.

Övrig information

Deltagare

  • Rachel Pierce, forskningssamordnare KvinnSam, Humanistiska biblioteket, GU.
  • AnnaLena Bergquist, biträdande föreståndare KvinnSam, GU.
  • Jenny Högström Berntson, koordinator för Centrum för kritiska kulturarvsstudier, GU.
  • Astrid von Rosen, institutionen för kulturvetenskaper och föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier, GU.
  • Maria Persson, institutionen för historiska studier, GU
  • Eva Knuts, institutionen för kulturvetenskaper, GU
  • Maria Cavallin-Aijmer, institutionen för historiska studier, GU

Ytterligare material med intresse för matarvsforskning i KvinnSam

KvinnSam är det nationella biblioteket för genusforskning som är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet.

Förutom Ikarosklubbens material kommer samarbetet lyfta andra arkiv kopplade till mat, kulturarv och hushållsarbete, inklusive en del arkiv som innehåller cirkulerande dagböcker (från Fackskolan för huslig utbildning i Uppsala, 1920-2008 samt Kortspelsgänget, 1984-2016) som också visar sambandet mellan mat och kvinnosällskapslivet. KvinnSam har också ett arkiv från Institutionen för hushållsvetenskap, vilket består av fotoalbum, kokböcker, arbetsmaterial och recept bland annat från ca 1950-1980-talet. Arkivets materialitet har mycket betydelse här givit att allt var verktyg – att använda i klassrummet eller på kontoret – och på grund av detta har stort behov av vård och möjligtvis digitisering.

Det finns dessutom ett arkiv om ransonering i Göteborg under andra världskriget. Sist men inte minst har KvinnSam en del bortglömt matarv i annars välbeforskare arkiv: Kerstin Hesselgrens kokbok och Elin Wägners diverse likörrecept bland annat.

Det finns möjlighet för fler forskare att ansluta sig och djupdyka i materialet.