Bild
Omslag Arkeologi och kulturarv i skolan
Omslag Arkeologi och kulturarv i skolan
Länkstig

Ny bok om kulturarv och arkeologi – för ett lustfyllt lärande

Anita Synnestvedt har under många år arbetet med kulturarv som arkeolog, i forskning och undervisning. Nu har hon samlat sina erfarenheter och kunskaper i boken ”Arkeologi och kulturarv i skolan” som handlar om hur kulturarv och arkeologi kan synliggöras, integreras och användas i skolans undervisning.

– I grundskolan förknippas arkeologi främst med forntiden. Med den här boken vill jag vidga perspektiven, berättar Anita Synnestvedt, arkeolog och kulturarvsforskare, knuten till Institutionen för historiska studier och tidigare verksam vid Centrum för kritiska kulturarvsstudier.

Bild
Anita Synnestvedt
Anita Synnestvedt
Foto: Pia Maria Kristensson

Samtida frågeställningar och teman om kulturarv och arkeologi lyfts och problematiseras. Önskan är att sträva mot en inkluderande och jämlik undervisning genom ett lustfyllt lärande. I boken blandas teori och praktik. Här ges till exempel beskrivning på hur en samtidsarkeologisk undersökning kan genomföras av en skolklass och hur en väska med kulturarv kan packas. Teoretiska infallsvinklar är bland annat utomhuspedagogik, kulturarvspedagogik och historiedidaktik.

– Jag har de senaste 20 åren ägnat mig åt frågor om arkeologi och kulturarv där undervisning varit en stor del i arbetet. Jag har mött studenter på grundutbildningen i arkeologi och i olika kulturarvsutbildningar. Jag har mött lärarstudenter och kollegor vid universitetet som ska förkovra sig i pedagogik. Det har varit en blandad skara, men gemensamt för mig i mitt möte med alla har varit att försöka inspirera deltagarna att tänka nytt, kritiskt och självständigt oavsett innehållet i lektionen något jag också vill lyfta i den här boken. Jag har under åren också mött många kollegor med intressanta projekt varav några bidrar med lustfyllda exempel i boken.

Publik arkeologi med deltagare i alla åldrar
Publik arkeologi med deltagare i alla åldrar
Foto: Anita Synnestvedt

Målet med den här boken är att läsaren, oavsett om det är en lektor vid ett universitet, student, lärare i grundskola/gymnasium, museianställd eller bara intresserad av ämnet ska få med sig en bred bild av vad arkeologi och kulturarv kan vara och hur detta kan användas i skolans undervisning.

Omslag Arkeologi och kulturarv i skolan
Omslag Arkeologi och kulturarv i skolan
Mer information

Anita Synnestvedt har under många år varit verksam vid Centrum för kritiska kulturarvsstudier som koordinator för Kulturarvsakademin.

Boken Arkeologi och kulturarv på Studentlitteratur