Bild
Åsa Löfgren och Carl Hammer står på Handelshögskolans terrass. Bakom dem ses hustak.
Åsa Löfgren är forskare i nationalekonomi och Carl Hammer är analyschef på SEB. De deltar i Executive Faculty, där erfarna yrkesverksamma från Handelshögskolans Senior Partners matchas ihop med forskare från Handelshögskolan.
Foto: Gustav Haglund
Länkstig

Möten för utveckling och utbyte

Publicerad

Ett större nätverk, nya infallsvinklar och inte minst en ny bekantskap. Via Executive Faculty-programmet har Åsa Löfgren och Carl Hammer, som arbetar inom två helt olika sektorer, skapat samarbeten som berikar på flera plan.

Åsa Löfgren och Carl Hammer arbetar inom två ganska skilda världar. Trots det har de sedan ett år tillbaka träffats ungefär en gång i månaden. De deltar båda i Executive Faculty vid Handelshögskolan, där erfarna yrkesverksamma från Handelshögskolans Senior Partners matchas ihop med forskare från Handelshögskolan. Syftet är att skapa professionellt utbyte, utveckling och långsiktiga goda relationer. Formen för mötena är flexibel och personerna som deltar bestämmer själva hur och när de ska ses.

— Det första träffarna ägnade vi mest åt att försöka luska ut vad vi är intresserade av att samtala om. Jag kommer till exempel från mikroekonomi medan Carl jobbar med makroekonomi. Det har varit roligt att prata med någon som har ett annat perspektiv, säger Åsa, som är docent vid Institutionen för nationalekonomi och statistik vid Handelshögskolan.

— För min del har det känts väldigt lyxigt att grotta ner sig i större frågor. Jag sitter annars i en miljö där jag måste ha fokus på väldigt många olika uppgifter på en gång, fortsätter Carl som är analyschef på SEB.

Såg potential i samarbeten
Carls arbete handlar till stor del om att ta fram olika typer av ekonomiska prognoser, som tillhandahålls för bankens kunder. Klimat och hållbarhet är en av de stora frågorna som på sikt kommer att genomsyra i princip allt banken gör, berättar Carl. När han fick möjlighet att vara med i  Executive Faculty var hans önskemål därför att matchas ihop med en forskare som arbetar med just miljö och klimat. Åsa forskar bland annat på ekonomiska styrmedel som skapar incitament för företag att ställa om mot grön teknik och arbetar i flera forskningsprogram med fokus på klimatomställningen.

— I början trodde jag att vi kanske inte skulle ha så mycket gemensamt, rent yrkesmässigt. Men under vägens gång har vi upptäckt att vi har många liknande uppgifter och intresseområden, berättar hon.

De upptäckte snart att det fanns stor potentiell nytta i att skapa plattformar för dialog mellan akademin och banken. Relativt snabbt såg de därför till att sammanföra forskare från de forskningsprogram som Åsa är engagerad i med medarbetare på Carls analysenhet för diskussioner och kunskapsutbyte. De bjöd även in till varandras seminarier och evenemang.

Över tid har samarbetet fördjupats och möjligheten att knyta kontakter och bidra till varandras verksamheter har fortsatt att öka. Åsa har till exempel fått möjlighet att ge en utbildning för medarbetare på SEB om svensk klimatpolitik och koldioxidprissättning, och presenterade även utfallet från klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Carls erfarenheter av vad arbetsmarknaden efterfrågar hos nyexaminerade har kommit till användning genom det externa råd som är kopplat till masterprogrammet i nationalekonomi på Handelshögskolan, där han numera är medlem.

Har gett uppslag på metoder och frågeställningar
Utöver den typen av utbyten har de fortsatt det fördjupande samtalet. Ett återkommande tema har varit finansiering av klimatinvesteringar.

— Vi har börjat skriva på en artikel på ämnet där vi kombinerar våra kunskaper och lär varandra. Vi vet inte riktigt vad det ska mynna ut i ännu, kanske blir det en debattartikel, berättar Carl och fortsätter:

— För mig som sitter på en researchavdelning är det berikande att bara få en kontakt in i forskarvärlden. Det har gett mig uppslag på både metoder, processer och idéer.

Även Åsa sätter stort värde på samtalen. Hon har nyligen startat upp ett antal projekt med fokus på den finansiella sektorn och tycker att den stora utmaningen är att ställa rätt frågor. Carl är ett värdefullt bollplank och en kunskapsresurs.

— Det är väldigt nyttigt att möta någon som kan ge en inblick i hur verkligheten inom mitt forskningsområde faktiskt ser ut. På så sätt är programmet en fantastisk möjlighet, säger hon.

De har dessutom haft väldigt roligt längs vägen.

— Vi ser ingen anledning till att samtalet ska ta slut bara för att programmet gör det, avslutar Carl.

Text: Maria Bard

Om Executive Faculty

Executive Faculty är en del av Handelshögskolans Partnerprogram. En utvald person verksam hos en Senior Partner matchas ihop med en forskare på Handelshögskolan under 18 månader.

Tillsammans med sin utvalda samarbetspartner skapar deltagarna ett upplägg som skall vara utvecklande, roligt och till ömsesidigt gagn. Processen underlättas genom att en certifierad coach bistår paren i att sätta upp gemensamma mål.

Varje årgång består av upp emot åtta par. Totalt har upp emot 70 personer från olika branscher och discipliner dockat in i nätverket sedan starten 2010. Program manager är Mette Anthonsen, PhD, coach (PCC), mette.anthonsen@handels.gu.se