Göteborgs universitet
Bild
Foto på ett syntetiskt blodkärl
Ett syntetiskt blodkärl i laboratoriet.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Centrumbildningar

Vid Sahlgrenska akademin finns ett flertal forskningscentrum som samlar kompetens inom viktiga forskningsfält. Centrumbildningarna är tvärvetenskapliga mötesplatser för samverkan med näringsliv och samhälle, där forskare från sitt expertområde tillsammans med andra aktörer belyser viktiga frågeställningar med olika metoder och perspektiv.

Nationella centrumbildningar

Centrum för personcentrerad vård - GPCC har ett nationellt uppdrag från regeringen och Wallenberg centrum för molekylär och translationell medicin ingår i en nationell satsning för att göra Sverige ledande inom life science.

Särskilda forskningssatsningar

AgeCap - Centrum för åldrande och hälsa och CARe - Centrum för antibiotikaresistensforskning ingår Göteborgs universitets forskningssatsning UGOT Challenges.

Strategiska mötesplatser för samverkan

Centrumbildningar vid Göteborgs universitet är strategiska satsningar som bäddar för goda samarbeten och stimulerar erfarenhetsutbyte. De skapas för en begränsad period och utvärderas systematiskt.