Göteborgs universitet
Bild
Foto på ett syntetiskt blodkärl
Ett syntetiskt blodkärl i laboratoriet.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Centrumbildningar

Centrumbildningarna vid Sahlgrenska akademin samlar experter inom viktiga forskningsfält och är tvärvetenskapliga mötesplatser för samverkan med näringsliv och samhälle.

Nationella centrumbildningar

Centrum för personcentrerad vård - GPCC har ett nationellt uppdrag från regeringen och Wallenberg centrum för molekylär och translationell medicin ingår i en nationell satsning för att göra Sverige ledande inom life science.

Strategiska mötesplatser för samverkan

Centrumbildningar är strategiska satsningar som bäddar för goda samarbeten och stimulerar erfarenhetsutbyte. De skapas för en begränsad period och forskningen utvärderas systematiskt.