Göteborgs universitet
Länkstig

Våra studievägledare

Hitta rätt studievägledare och få svar på dina frågor.

Studievägledningen får många olika sorters frågor. En del handlar om att man vill få fram information om en utbildning medan andra öppnar för samtal av mer vägledande karaktär.

Kanske behöver du hjälp med studieplanering eller ett enskilt samtal som berör dina studier? Studievägledaren är en professionell samtalspartner som kan hjälpa dig att sortera dina egna funderingar och att se vilka alternativ som finns utifrån din situation. Studievägledarna har tystnadsplikt.

Studievägledningen kontaktar du när du till exempel vill:

 • få studievägledning
 • få information om specifik utbildning och hur det är att studera på Sahlgrenska akademin
 • planera dina studier
 • få information om studieuppehåll, tillgodoräknande, antagning till senare del och studieteknik

Christer Ek

 • Läkarprogrammet
 • Magisterprogram i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien
 • Komp. utb. för läkare

Tfn: 031 786 3074
E-post: christer.ek@gu.se
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Bild på Christer Ek, studievägledare
Christer Ek

Emma Rönnquist

 • Masterprogram i folkhälsovetenskap
 • Masterprogram i global hälsa
 • Tandhygienistprogrammet
 • Tandläkarprogrammet
 • Tandteknikerprogrammet
 • Komp. utb. för tandläkare

Tfn: 031 786 3598
Nås säkrast: mån-tor 13.00-14.00
Drop-in: tis 14.00-16.00 via Zoom
E-post: emma.ronnquist@gu.se
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Pia Gejervall

 • Läkarprogrammet
 • Komp. utb. för läkare

Tfn: 031 786 3902
E-post: pia.gejervall@gu.se
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Pia Gejervall, studievägledare
Pia Gejervall

Malin Eskesjö Hansson

 • Apotekarprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Logopedprogrammet
 • Komp. utb. för apotekare och biomedicinska analytiker

Tfn: 031 786 6253
E-post: malin.eskesjo@sahlgrenska.gu.se
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Bild på Malin Eskesjö Hansson, studievägledare
Malin Eskesjö Hansson

Therése Johansson

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Dietistprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet

Tfn: 031 786 3653
E-post: therese.johansson.2@gu.se
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Therése Johansson, studievägledare
Therése Johansson

Gabi Oesterling

 • Barnmorskeprogrammet
 • Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
 • Kurspaket i reproduktiv och perinatal hälsa på masternivå
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen på halvfart/helfart

Tfn: 031 786 6057
E-post: studievagledning.vvh@fhs.gu.se
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Gabi Oesterling, studievägledare
Gabi Oesterling