Göteborgs universitet

Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin

Bild
WCMTM - startbild
Länkstig

Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin är en nationell satsning där fyra centrum vid universiteten i Lund, Umeå, Linköping och Göteborg ingår. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för världsledande molekylär och translationell forskning och att bygga upp kunskap och kompetens hos nästa generations ledare inom akademi och sjukvård.

Centrumen är en del av en långsiktig satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att öka Sveriges konkurrenskraft inom livsvetenskap. Tillsammans med den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab och andra aktörer, skapar vi forum där våra olika forskargrupper gemensamt kan ta sig an aktuella forskningsfrågor och utmaningar.

Forskning och samverkan

Våra unga, framgångsrika forskare är särskilt inriktade på bl.a. metabolism, neurovetenskap, cancer, inflammation, molekylär kemi och andra forskningsområden inom life science. De nu 26 kliniska och prekliniska forskargrupperna inom WCMTM i Göteborg, arbetar translationellt och med stort driv att gemensamt hitta lösningar på komplexa problem.

Om oss

Centrumet arbetar med öppenhet både lokalt, regionalt och nationellt och välkomnar nya strategiska satsningar att ingå i vårt nätverk och aktiviteter för att dra nytta av den kunskap och talang som alla de olika forskargrupperna utgör.