Göteborgs universitet
Bild
Foto på en bioreaktor i ett labb.
Foto: Nicklas Elmrin
Länkstig

Vår forskarutbildning

Vill du utbilda dig på forskarnivå och göra skillnad i människors liv? Vill du förena forskarstudier med forskning i livsviktiga ämnen i en dynamisk och internationell forskarmiljö?

Som doktorand på Sahlgrenska akademin deltar du i vår forskning som ofta utförs i samarbete med vården, och publiceras inom det hälsovetenskapliga området. Vi har 900 doktorander som siktar på att slutföra en doktorsexamen (PhD) inom våra forskarutbildningsämnen: medicinsk vetenskap, odontologisk vetenskap, vårdvetenskap, medicinsk basvetenskap och farmaceutisk vetenskap.

Sök en doktorandtjänst

Vi annonserar ut lediga doktorandtjänster kontinuerligt under Lediga anställningar vid Göteborgs universitet.

Lediga anställningar

Inblick i Sahlgrenska akademins verksamhet

Titta in på Akademiliv.se som är vår personaltidning. Eller följ oss på LinkedIn där vi delar forskningsnyheter och tipsar om lediga doktorandtjänster.

Akademiliv.se 

LinkedIn

Två typer av anställningar

Doktorandanställning med Göteborgs universitet som arbetsgivare

Alla doktorandanställningar med Göteborgs universitet som arbetsgivare annonseras på Lediga anställningar.

Vem kontaktar jag om forskningsprojektet? 
Har du frågor om forskningsprojektet kontaktar du huvudhandledaren för projektet. Kontaktuppgifter till handledaren hittar du i annonsen.

Vad händer med min ansökan? 
När ansökningstiden gått ut läser handledaren alla ansökningar och granskar de sökandes meriter. Hur lång tid urvalet tar varierar.

Doktorandanställning med annan arbetsgivare än Göteborgs universitet

För att bli antagen som doktorand med finansiering från en annan arbetsgivare, vilket kallas för samverkansdoktorand, ska det först skapas ett doktorandprojekt. Efter det skriver du och din handledare ett förslag till en individuell studieplan. Till planen ska olika handlingar om doktorandprojektet bifogas. Läs mer om hur det går till på Doktorandportalen.

Beskrivning av processen i Doktorandportalen

För antagna doktorander

Navigate to video: Podd: plagiatgranskning av doktorsavhandlingar
Video (27:49)
Podd: plagiatgranskning av doktorsavhandlingar