Göteborgs universitet
Bild
Foto på en bioreaktor i ett labb.
Foto: Nicklas Elmrin
Länkstig

Vår forskarutbildning

Vill du utbilda dig på forskarnivå och göra skillnad i människors liv? Vill du förena forskarstudier med forskning i livsviktiga ämnen i en dynamisk och internationell forskarmiljö?

Som doktorand på Sahlgrenska akademin deltar du i vår forskning som ofta utförs i samarbete med vården, och publiceras inom det hälsovetenskapliga området. Vi har 900 doktorander som siktar på att slutföra en doktorsexamen (PhD) inom våra forskarutbildningsämnen: medicinsk vetenskap, odontologisk vetenskap, vårdvetenskap, medicinsk basvetenskap och farmaceutisk vetenskap.

Sök en doktorandtjänst

Vi annonserar ut lediga doktorandtjänster kontinuerligt under Lediga anställningar vid Göteborgs universitet.

Lediga anställningar

Följ oss

På LinkedIn delar vi forskningsnyheter och tipsar om lediga doktorandtjänster.

LinkedIn

Karriär i akademin, vården eller näringslivet

Forskarutbildningen är början på en karriär som forskare vid ett universitet. En doktorsexamen lägger grunden för en karriär som klinisk forskare, men också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling i näringslivet.