Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskarutbildning

Vill du utbilda dig på forskarnivå och göra skillnad i människors liv? Vill du förena sjukvårdens behov med forskning och studier? På Sahlgrenska akademin finns möjligheten att doktorera i livsviktiga ämnen i en dynamisk, internationell forskarmiljö såväl nära som mitt i vårdens verklighet.

Som doktorand på Sahlgrenska akademin medverkar du i forskningen som publiceras inom det hälsovetenskapliga området. Vi har internationell forskning i absolut framkant och är extra starka inom forskningsområdena: åldrande, cancer, metabolism, neurovetenskap, obstetrik, odontologi, vacciner och virologi. Vill du bli en av våra forskarstuderande och tillföra omvärlden ny kunskap inom något av våra forskarutbildningsämnen: medicinsk vetenskap, odontologisk vetenskap, vårdvetenskap, medicinsk basvetenskap och farmaceutisk vetenskap.

Söka en doktorandtjänst

Doktorandtjänster vid Sahlgrenska akademin annonseras ut under Lediga anställningar vid Göteborgs universitet.

Få en inblick i Sahlgrenska akademins verksamhet

Titta in på Akademiliv.se som är Sahlgrenska akademins personaltidning. Eller följ oss på LinkedIn där vi delar forskningsnyheter och annat om vår verksamhet.

Akademiliv.se 

LinkedIn

Vilka möjligheter erbjuder forskarutbildningen?

En forskarutbildning är början på en akademisk karriär som forskare vid ett universitet, men är också en kvalificerad utbildning för dig som vill arbeta med forskning och utveckling utanför akademin. En doktorsexamen ger stora valmöjligheter och lägger en bra grund för en karriär inom klinisk forskning i hälso- och sjukvård och tandvård.

Två typer av anställningar

Doktorandanställning med Göteborgs universitet som arbetsgivare

Alla doktorandanställningar med Göteborgs universitet som arbetsgivare annonseras på webben: 
Lediga anställningar

Vem kontaktar jag om forskningsprojektet? 
Har du frågor om forskningsprojektet kontaktar du huvudhandledaren för projektet. Kontaktuppgifter till handledaren hittar du i respektive annons.

Vad händer med min ansökan? 
När ansökningstiden gått ut granskas de sökandes meriter och huvudhandledaren tar del av ansökningshandlingarna för ett urval. Hur lång tid urvalsprocessen tar varierar. När den är klar kontaktar vi dig.

Doktorandanställning med annan arbetsgivare än Göteborgs universitet

För att bli antagen som doktorand med finansiering från en annan arbetsgivare ska det först skapas ett doktorandprojekt. Efter det skriver du och din handledare ett förslag till en individuell studieplan. Till planen ska olika handlingar om doktorandprojektet bifogas. Läs mer om hur det går till på Doktorandportalen.

Beskrivning av processen i Doktorandportalen