Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Forskning hos SamBio inom Core Facilities
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskarutbildning

Vill du utbilda dig på forskarnivå och göra skillnad i människors liv? Vill du, precis som vi, förena behoven inom sjukvården med forskning och studier? På Sahlgrenska akademin finns möjligheten att doktorera i livsviktiga ämnen i en dynamisk, internationell forskarmiljö såväl nära som mitt i vårdens verklighet.

Som doktorand på Sahlgrenska akademin medverkar du i forskningen som utförs hos oss och publiceras inom det hälsovetenskapliga området. Vi har internationell forskning i absolut framkant och är extra starka inom forskningsområdena: åldrande, cancer, metabolism, neurovetenskap, obstetrik, odontologi, vacciner och virologi. Vill du bli en av våra 900 forskarstuderande och tillföra omvärlden ny kunskap inom något av våra forskarutbildningsämnen: medicinsk vetenskap, odontologisk vetenskap, vårdvetenskap, medicinsk basvetenskap och farmaceutisk vetenskap.

Ansökan och forskarutbildningsämnen

Hur du ansöker till forskarutbildningen och en doktorandanställning skiljer sig åt beroende på vilken arbetsgivare du har.I forskarutbildningsämnets studieplan kan du läsa om utbildningens mål och innehåll, antagningskrav, upplägg och övrigt som reglerar utbildningen.

Doktorandanställning med Göteborgs universitet som arbetsgivare

Alla doktorandanställningar med Göteborgs universitet som arbetsgivare utannonseras i Göteborgs universitets sökandeportal.

Vem kontaktar jag om forskningsprojektet?

Har du frågor om forskningsprojektet kontaktar du huvudhandledaren för projektet. Kontaktuppgifter till handledaren hittar du i respektive annons.

Vad händer med min ansökan?

När ansökningstiden gått ut granskas de sökandes meriter och huvudhandledaren tar del av ansökningshandlingarna för ett urval. Hur lång tid urvalsprocessen tar varierar. När den är klar kontaktar vi dig.

Har du frågor om din ansökan kontaktar du utbildningshandläggare vid Sahlgrenska akademins kansli. Kontaktuppgifter hittar du på Doktorandportalen.

Doktorandportalen

Doktorandanställning med annan arbetsgivare än Göteborgs universitet

Antagningen till en doktorandanställning som din arbetsgivare finansierar (annan arbetsgivare än Göteborgs universitet) börjar med en ansökan om inrättande av ett doktorandprojekt. När platsen är inrättad skriver du och din handledare ett förslag till en individuell studieplan. Till planen ska även olika handlingar om doktorandprojektet bifogas. Läs mer om hur det går till på Doktorandportalen.

Doktorandportalen

Vilka möjligheter finns efter forskarutbildningen?

En forskarutbildning är början på en akademisk karriär som forskare vid ett universitet, men är också en kvalificerad utbildning för dig som vill arbeta med forskning och utveckling utanför akademin. En doktorsexamen ger stora valmöjligheter och lägger en bra grund för fortsatt utbildning till kliniker och en karriär som läkare och klinisk forskare vid ett universitetssjukhus.

Nätverk för karriärutveckling

Sahlgrenska Career and Network Development Platform är ett öppet nätverk av och med doktorander och postdoktorer som träffas och diskuterar framtida karriärvägar.

Sahlgrenska Career and Network Development Platform

Personlig coach för doktorander och postdoktorer

Sahlgrenska Academy PhD Coach Network erbjuder doktorander och postdoktorer personlig coaching och stöd i den professionella utvecklingen.

Sahlgrenska Academy PhD Coach Network

Future Faculty

Future Faculty på Sahlgrenska akademin vill skapa bästa möjliga akademiska miljö för forskare med en doktorsexamen som är i början av karriären. Future faculty nätverkar och arbetar aktivt med karriärutveckling och mentorprogram. 

Future Faculty