Göteborgs universitet

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning

Bild
Forskning i labb
Länkstig

Translationell cancerforskning med patienten i fokus

Hos oss på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning (SCCR) fokuserar vi vår forskning på patienten, så att den som är cancersjuk i framtiden ska kunna få en bättre vård än i dagens samhälle. Genom ett nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetar vi på centret med att försöka hitta nya metoder och behandlingar som sedan kan prövas och tillämpas direkt inom cancervården.

Foto: Emelie Asplund

Våra forskargrupper arbetar brett

Våra 26 forskargrupper arbetar idag inom ett brett spektrum av cancerrelaterade forskningsfrågor, men har translationell cancerforskning som gemensam nämnare. Exempel på områden som studeras är hjärntumörer, lungcancer, bröstcancer, malignt melanom, prostatacancer och leukemi. Andra forskningsområden på centret är även epigenetik, äggstockscancer, livmoderhalscancer, sarkom, neuroendokrina tumörer, sköldkörtelcancer, bukspottkörtelcancer och spottkörtelcancer.

Forskningen används i vissa fall för att utveckla diagnostiska och prognostiska verktyg, som på sikt kan förbättra vården och säkerställa att rätt behandlingar används.

Överbryggande forskarutbildning

Via Cancer Research South (CARES) School håller vi på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning även kurser inom cancerforskning, som också de överbryggar forskning och kliniskt arbete. CARES är en forskarskola som erbjuder kurser till doktorander på Göteborgs Universitet och Lunds Universitet, lärosäten som båda ingått i den tidigare strategiska satsningen BioCARE.

I blickfånget

Navigate to video: Anna Martner - professor i immunologi
Video (01:11)
Anna Martner - professor i immunologi
Navigate to video: Helena Carén professor i histologi
Video (1:05)
Helena Carén professor i histologi
Navigate to video: Lars Ny professor i onkologi
Video (01:10)
Lars Ny professor i onkologi
Navigate to video: Roger Olofsson Bagge - professor i kirurgi
Video (1:31)
Roger Olofsson Bagge - professor i kirurgi
Navigate to video: Möt Martin Johansson - forskare inom njurcancer
Video (1:16)
Möt Martin Johansson - forskare inom njurcancer
Navigate to video: Fredrik Bergh Thorén presenterar sin forskning
Video (1:20)
Fredrik Bergh Thorén presenterar sin forskning
Navigate to video: Re-evaluating an abandoned drug for cancer therapy - The HMBA story
Video (11:50)
Re-evaluating an abandoned drug for cancer therapy - The HMBA story