Göteborgs universitet

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning

Bild
Forskning i labb
Länkstig

Translationell cancerforskning med patienten i fokus

Hos oss på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning (SCCR) fokuserar vi vår forskning på patienten, så att den som är cancersjuk i framtiden ska kunna få en bättre vård än i dagens samhälle. Genom ett nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetar vi på centret med att försöka hitta nya metoder och behandlingar som sedan kan prövas och tillämpas direkt inom cancervården.

Foto: Emelie Asplund

Våra forskargrupper arbetar brett

Våra 25 forskargrupper arbetar idag inom ett brett spektrum av cancerrelaterade forskningsfrågor, men har translationell cancerforskning som gemensam nämnare. Exempel på områden som studeras är hjärntumörer, lungcancer, bröstcancer, malignt melanom, prostatacancer och leukemi. Andra forskningsområden på centret är även epigenetik, äggstockscancer, livmoderhalscancer, sarkom, neuroendokrina tumörer, sköldkörtelcancer, bukspottkörtelcancer och spottkörtelcancer.

Forskningen används i vissa fall för att utveckla diagnostiska och prognostiska verktyg, som på sikt kan förbättra vården och säkerställa att rätt behandlingar används.

Överbryggande forskarutbildning

Via Cancer Research South (CARES) School håller vi på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning även kurser inom cancerforskning, som också de överbryggar forskning och kliniskt arbete. CARES är en forskarskola som erbjuder kurser till doktorander på Göteborgs Universitet och Lunds Universitet, lärosäten som båda ingått i den tidigare strategiska satsningen BioCARE.

Video (1:16)
Möt Martin Johansson - forskare inom njurcancer
Video (1:20)
Fredrik Bergh Thorén presenterar sin forskning