Göteborgs universitet
Länkstig

Nya professorer

Möt Sahlgrenska akademins professorer i korta populärvetenskapliga filmer. Ta del av deras forskning!

2023

Navigate to video: Ingrid Wernstedt Asterholm, fysiologi
Video (01:12)
Ingrid Wernstedt Asterholm, fysiologi
Navigate to video: Ludger Grote, lungmedicin
Video (01:10)
Ludger Grote, lungmedicin
Navigate to video: Lars Ny, onkologi
Video (01:10)
Lars Ny, onkologi
Navigate to video: Michael Schöll, molekylär medicin
Video (01:10)
Michael Schöll, molekylär medicin
Navigate to video: Stefan Nilsson, omvårdnad
Video (01:11)
Stefan Nilsson, omvårdnad
Navigate to video: Peter Andiné, rättspsykiatri
Video (01:11)
Peter Andiné, rättspsykiatri
Navigate to video: Helena Carén, histologi
Video (01:05)
Helena Carén, histologi
Navigate to video: Anders Palmquist, biomaterialvetenskap
Video (1:27)
Anders Palmquist, biomaterialvetenskap
Navigate to video: Svetlana Lajic Näreskog, pediatrik
Video (1:38)
Svetlana Lajic Näreskog, pediatrik
Navigate to video: Maria Åberg, allmänmedicin
Video (01:10)
Maria Åberg, allmänmedicin
Navigate to video: Marcus Lind professor i diabetologi
Video (1:41)
Marcus Lind professor i diabetologi
Navigate to video: Anna Grimby Ekman professor i hälsovetenskaplig statistik
Video (1:00)
Anna Grimby Ekman professor i hälsovetenskaplig statistik
Navigate to video: Marie Lagerquist, molekylär endokrinologi
Video (01:10)
Marie Lagerquist, molekylär endokrinologi
Navigate to video: Johan Zelano, neurologi
Video (01:07)
Johan Zelano, neurologi
Navigate to video: Johan Botling professor i klinisk patologi
Video (1:35)
Johan Botling professor i klinisk patologi

2022-2021

2020-2018