Göteborgs universitet
Länkstig

Nya professorer

Möt Sahlgrenska akademins nya professorer.

2022

Video (1:28)
Möt John Paoli, ny professor i dermatologi och venerologi
Video (1:33)
Möt Tove Hedenrud, ny professor samhällsfarmaci
Video (1:32)
Möt Marie Studahl, ny professor i infektionsmedicin
Video (1:27)
Möt Bengt Hasséus, ny professor i oral medicin och oral patologi
Video (1:31)
Möt Diana Swolin Eide, ny professor i pediatrik
Video (1:35)
Möt Bengt Nellgård, ny professor i anestesiologi och intensivvård
Video (1:31)
Möt Andrei Chagin, ny professor i molekylär medicin
Video (1:34)
Möt Jahangir Khan, ny professor i hälsoekonomi

2021

Video (1:35)
Möt Anders Björkman, ny professor i handkirurgi
Video (1:30)
Möt Helena Forsblad d'Elia, ny professor i reumatologi
Video (1:31)
Möt Sirkku Peltonen, ny professor i dermatologi och venerologi
Video (1:28)
Möt Ola Bratt, ny professor i klinisk cancerepidemiologi
Video (1:32)
Möt Madeleine Rådinger, ny professor i astma- och allergiforskning
Video (1:20)
Möt Elisabet Jerlhag Holm, ny professor i farmakologi
Video (1:29)
Möt Lars Westberg, ny professor i farmakologi
Video (1:20)
Möt Martin Ott, ny professor i molekylär cellbiologi
Video (1:33)
Möt Filip Bergquist, ny professor i farmakologi
Video (1:20)
Möt Inger Gjertsson, ny professor i reumatologi
Video (1:29)
Möt Lena Öhman, ny professor i immunologi
Video (1:37)
Möt Johan Hellgren, ny professor i öron- näs- och halssjukdomar
Video (1:32)
Möt Carina Sparud Lundin, ny professor i omvårdnad
Video (1:31)
Möt Karin Ahlberg, ny professor i vårdvetenskap
Video (1:20)
Möt Fredrik Bergh Thorén, ny professor i medicinsk cellbiologi
Video (1:28)
Möt Mia Ericson, ny professor i beroendemedicin

2020

Video (1:02)
Möt Victoria Franke Stenport, ny professor i oral protetik
Video (1:08)
Möt Pär Matsson, ny professor i farmakologi
Video (1:04)
Möt Nawi Ng, ny professor i global hälsa
Video (1:08)
Möt Kristian Samuelsson, ny professor i ortopedi
Video (1:09)
Möt Charlotta Saldert, ny professor i logopedi
Video (1:26)
Möt Caterina Finizia, ny professor i öron-, näs- och halssjukdomar
Video (1:13)
Möt Anna-Carin Olin, ny professor i arbets- och miljömedicin
Video (1:11)
Möt Ulla Wide, ny professor i odontologisk psykologi
Video (1:05)
Möt Ola Rolfson, ny professor i ortopedisk kirurgi
Video (1:00)
Mör Mari Lundberg, ny professor i fysioterapi
Video (1:11)
Möt Lars Börjesson, ny professor i kirurgi
Video (1:09)
Möt Ingela Parmryd, ny professor i medicinsk och fysiologisk kemi
Video (1:11)
Möt Anne Uv, ny professor i morfologi och utvecklingsbiologi

2019

Video (1:16)
Möt Martin Johansson, ny professor i patologi
Video (1:05)
Möt Per-Arne Svensson, ny professor i medicinsk vetenskap
Video (1:21)
Möt Michael Kann, ny professor i klinisk virologi
Video (1:15)
Möt Isabella Björkman-Burtscher, ny professor i neuroradiologi
Video (1:10)
Möt Eva Angenete, ny professor i kirurgi
Video (1:04)
Möt Helle Wijk, ny professor i omvårdnad
Video (1:11)
Möt Eva Jakobsson Ung, ny professor i omvårdnad
Video (1:08)
Möt Elmir Omerovic, ny professor i kardiologi
Video (1:00)
Möt Kristina Holmgren, ny professor i arbetsterapi
Video (1:12)
Möt Mats Geijer, ny professor i diagnostisk radiologi