Göteborgs universitet
Bild
Foto från ett onkologi laboratorium
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskning

Forskare på Sahlgrenska akademin vill förstå hur kroppen fungerar, förebygga ohälsa och utveckla behandlingar. Vår forskning sträcker sig från experimentell grundforskning om molekylers struktur och cellers funktion till studier på befolkningsnivå.

I flera fält ligger vår forskning i internationell framkant, bland annat odontologi, neuropsykiatri, hjärtkärlsjukdom, metabolism, mage-tarm och personcentrerad vård.
Vi samarbetar med vården i Västra Götalandsregionen för att integrera basvetenskap med patientnära frågeställningar. Vårt samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset placerar oss i topp inom klinisk forskning i Sverige. Chalmers och AstraZeneca är viktiga samarbetsparters, tillsammans med en rad lärosäten, företag och organisationer, nationellt och internationellt.

Våra nya professorer

Video (1:35)
Johan Botling, klinisk patologi
Video (1:30)
Roger Olofsson Bagge, kirurgi
Video (1:38)
Kajsa Henning Abrahamsson, oral hälsovetenskap
Video (1:35)
Ewa-Lena Bratt, omvårdnad
Video (1:33)
Malin Johansson, biomedicinsk laboratorievetenskap
Video (1:29)
Anders Ståhlberg, klinisk genomik