Göteborgs universitet
Bild
Foto från ett onkologi laboratorium
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskning

Forskare på Sahlgrenska akademin vill förstå hur kroppen fungerar, förebygga ohälsa och utveckla behandlingar. Vår forskning sträcker sig från experimentell grundforskning om molekylers struktur och cellers funktion till studier på befolkningsnivå.

I flera fält ligger vår forskning i internationell framkant, bland annat odontologi, neuropsykiatri, hjärtkärlsjukdom, metabolism, mage-tarm och personcentrerad vård.
Vi samarbetar med vården i Västra Götalandsregionen för att integrera basvetenskap med patientnära frågeställningar. Vårt samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset placerar oss i topp inom klinisk forskning i Sverige. Chalmers och AstraZeneca är viktiga samarbetsparters, tillsammans med en rad lärosäten, företag och organisationer, nationellt och internationellt.

Möt våra nya professorer

Video (1:31)
Möt Helena Forsblad d'Elia, ny professor i internmedicin och reumatologi
Video (1:34)
Möt Filip Bergquist, ny professor i farmakologi
Video (1:36)
Möt Bengt Nellgård, ny professor i anestesiologi och intensivvård
Video (1:33)
Möt Tove Hedenrud, ny professor i samhällsfarmaci
Video (1:21)
Möt Inger Gjertsson, ny professor i internmedicin och reumatologi
Video (1:34)
Möt Jahangir Kahn, ny professor i hälsoekonomi
Video (1:27)
Möt Bengt Hasséus, ny professor i oral medicin och oral patologi
Video (1:31)
Meet our new professor of molecular medicine, Andrei Chagin.
Video (1:32)
Hör Marie Studahl, ny professor i infektionsmedicin