Göteborgs universitet
Bild
Foto från ett onkologi laboratorium
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskning

Forskare på Sahlgrenska akademin vill förstå hur kroppen fungerar, förebygga ohälsa och utveckla behandlingar. Vår forskning sträcker sig från experimentell grundforskning om molekylers struktur och cellers funktion till studier på befolkningsnivå.

I flera fält ligger vår forskning i internationell framkant, bland annat odontologi, neuropsykiatri, hjärtkärlsjukdom, metabolism, mage-tarm och personcentrerad vård.
Vi samarbetar med vården i Västra Götalandsregionen för att integrera vetenskap med patientnära frågeställningar. Vårt samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset placerar oss i topp inom klinisk forskning i Sverige. Chalmers och AstraZeneca är viktiga samarbetsparters, tillsammans med en rad lärosäten, företag och organisationer, nationellt och internationellt.

Våra nya professorer

Navigate to video: Anna Dencker, omvårdnad
Video (01:09)
Anna Dencker, omvårdnad
Navigate to video: Göran Dellgren, transplantationskirurgi
Video (01:13)
Göran Dellgren, transplantationskirurgi
Navigate to video: Anna Martner, immunologi
Video (01:11)
Anna Martner, immunologi
Navigate to video: Jörgen Månsson , allmänmedicin
Video (01:09)
Jörgen Månsson , allmänmedicin
Navigate to video: Björn Redfors, kardiovaskulär forskning
Video (01:04)
Björn Redfors, kardiovaskulär forskning
Navigate to video: Ingrid Wernstedt Asterholm, fysiologi
Video (01:12)
Ingrid Wernstedt Asterholm, fysiologi
Navigate to video: Ludger Grote, lungmedicin
Video (01:10)
Ludger Grote, lungmedicin
Navigate to video: Marie Lagerquist, molekylär endokrinologi
Video (01:10)
Marie Lagerquist, molekylär endokrinologi
Navigate to video: Ulf Yrlid, slemhinnors immun- och mikrobiologi
Video (00:56)
Ulf Yrlid, slemhinnors immun- och mikrobiologi
Navigate to video: Helena Filipsson Nyström, internmedicin och endokrinologi
Video (01:07)
Helena Filipsson Nyström, internmedicin och endokrinologi
Navigate to video: Michael Schöll, molekylär medicin med inriktning mot neuroimaging
Video (01:10)
Michael Schöll, molekylär medicin med inriktning mot neuroimaging
Navigate to video: Anna Grimby Ekman, hälsovetenskaplig statistik
Video (1:00)
Anna Grimby Ekman, hälsovetenskaplig statistik
Navigate to video: Lars Ny, onkologi
Video (01:10)
Lars Ny, onkologi
Navigate to video: Johan Zelano, neurologi
Video (01:07)
Johan Zelano, neurologi
Navigate to video: Peter Andiné, rättspsykiatri
Video (01:11)
Peter Andiné, rättspsykiatri
Navigate to video: Helena Carén, histologi
Video (01:05)
Helena Carén, histologi
Navigate to video: Roger Olofsson Bagge, kirurgi
Video (1:30)
Roger Olofsson Bagge, kirurgi
Navigate to video: Anders Palmquist, biomaterialvetenskap
Video (1:27)
Anders Palmquist, biomaterialvetenskap
Navigate to video: Stefan Nilsson, omvårdnad
Video (01:11)
Stefan Nilsson, omvårdnad
Navigate to video: Svetlana Lajic Näreskog, pediatrik
Video (1:38)
Svetlana Lajic Näreskog, pediatrik
Navigate to video: Maria Åberg, allmänmedicin
Video (01:10)
Maria Åberg, allmänmedicin
Navigate to video: Marcus Lind, diabetologi
Video (1:41)
Marcus Lind, diabetologi