Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto från ett onkologi laboratorium
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskning

Forskare på Sahlgrenska akademin vill förstå hur kroppen fungerar, förebygga fysisk och psykisk ohälsa och utveckla behandlingar. Forskningen omfattar såväl grundforskning om molekylers struktur och cellers funktion som experimentella studier av sjukdomsprinciper och forskning på befolkningsnivå. Forskningen inom vårdvetenskap undersöker bland annat den subjektiva upplevelsen av sjukdom och hur ett personcentrerat förhållningssätt bidrar till en mer human och effektiv vård.

Inom stora forskningsfält ligger vår forskning i internationell framkant, bland annat inom odontologi, neuropsykiatri, hjärtkärlsjukdom, metabolism, mage-tarm och personcentrerad vård.
I samverkan med vården arbetar vi för att integrera basvetenskap med patientnära frågeställningar. Vi har sedan lång tid tillbaka ett nära och fruktbart samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där en majoritet av våra professorer är anställda.
Vårt goda samarbete med Västra Götalandsregionen har placerat oss i topp inom klinisk forskning i Sverige. Chalmers tekniska högskola och AstraZeneca är viktiga samarbetsparters, liksom andra lärosäten, företag och organisationer, både nationellt och internationellt.