Göteborgs universitet

Strokecentrum väst

Bild
Föreläsningssal, mingel, intresserad kvinna
Länkstig

Vi skapar framtidens strokevård.

Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. För dem som drabbas och överlever är vägen tillbaka i regel lång och mödosam. Många blir aldrig återställda och tvingas leva med svåra handikapp livet ut.
Det finns mycket vi kan göra för att vända utvecklingen och minska lidandet och de stora samhällskostnader som stroke medför.
Strokecentrum väst är en dynamisk mötesplats för samarbete och kunskapsutbyte mellan strokeforskare i Västra Götalandsregionen.