Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Kurser och program

Vid Sahlgrenska akademin utbildar du dig till ett yrke inom hälso-, sjuk- eller tandvården.

Du kan även bygga på din grundutbildning som sjuksköterska till specialistsjuksköterska eller barnmorska genom att läsa en specialistutbildning.

Vill du utbilda dig ytterligare kan du välja att läsa en utbildning på masternivå. Har du en utländsk examen som läkare, tandläkare, sjuksköterska, apotekare eller biomedicinsk analytiker kan du läsa en kompletterande utbildning för att få svensk yrkeslegitimation.

Alla våra utbildningsprogram på grundnivå ges på svenska. Du hittar information på respektive program om undervisningsspråk och vilken behörighet som krävs.

Utveckla din kompetens genom en uppdragsutbildning

Sahlgrenska akademin erbjuder kompetensutveckling inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Uppdragsutbildningarna håller samma höga kvalitet som den ordinarie utbildningen och kan skräddarsys efter önskemål.

Uppdragsutbildningen genomförs av universitetet på uppdrag av en arbetsgivare för personalen. Kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan köpa och skriva avtal för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå i form av kurser, seminarier och föreläsningsserier.

Uppdragsutbildning ger högskolepoäng

Alla som deltar i en uppdragsutbildning har rätt att få kursbevis och högskolepoäng. Det är alltid uppdragsgivaren som utser deltagarna i en uppdragsutbildning.

Observera att privatpersoner eller enskilda företag inte kan köpa uppdragsutbildning

Är du intresserad av uppdragsutbildning? Kontakta respektive institution för information.