Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Kurser och program

Vid Sahlgrenska akademin utbildar du dig till ett yrke inom hälso-, sjuk- eller tandvården.

Du kan även bygga på din grundutbildning som sjuksköterska till specialistsjuksköterska eller barnmorska genom att läsa en specialistutbildning.

Vill du utbilda dig ytterligare kan du välja att läsa en utbildning på masternivå. Har du en utländsk examen som läkare, tandläkare, sjuksköterska, apotekare eller biomedicinsk analytiker kan du läsa en kompletterande utbildning för att få svensk yrkeslegitimation.

Alla våra utbildningsprogram på grundnivå ges på svenska. Du hittar information på respektive program om undervisningsspråk och vilken behörighet som krävs.