Göteborgs universitet

Centrum för katastrofmedicin

Bild
Bild från övning LIV19
Länkstig

Välkommen till Centrum för katastrofmedicin - CKM. Vi bedriver forskning, utveckling och utbildning inom katastrofmedicin och sjukvård i kris och krig. Vi är ett av Socialstyrelsens kunskapscentrum inom katastrofmedicin - inriktning totalförsvarmedicin.

Här möts forskning kring några av samhällets största utmaningar; förebyggande insatser i klimatrelaterade katastrofer, sjukvård i kris och krig, olyckshändelser som medför spridning av kemiska, biologiska eller radionukleära agens, pandemier, masskadehantering och katastrofmedicinsk ledning.

Forskning och samverkan

Katastrofmedicin täcker hela den nationella kris- och katastrofhanteringscykeln och inbegriper hantering och organisering av folkhälsoinsatser vid katastrofer och större händelser, inklusive de särskilda medicinska behoven i ett samhälle vid en katastrof. Så vår samverkan finns inom stora delar av samhället.

Om oss

Med det nya centrumet har katastrofmedicin fått en tydlig prioritering vid universitet. Intresset för ämnet är stort bland studenter och forskare, och vi hoppas nu på att kunna bidra till både grundutbildning, vidareutbildning och forskarutbildning inom ämnet. Gemensamt kommer vi att skapa förutsättningar för ett Sverige som är väl förberett för att hantera alla typer av katastrofer.