Göteborgs universitet

Centrum för perinatal medicin & hälsa

Bild
Prematur baby och mamma
Länkstig

Välkommen till PROMISE - Centrum för perinatal medicin & hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Det övergripande målet för detta centrum är att förbättra hälso- och sjukvården för gravida kvinnor och barn. Detta som ett led till minskad spädbarnsdödlighet och sjuklighet, förbättrad långvarig hälsa, livskvalitet och deltagande i samhället.

Detta kommer att uppnås genom tvärvetenskaplig forskning (från molekylär- till samhällsnivå) genom att skapa synergistiska interaktioner mellan olika grupper både inom och utanför Göteborgs universitet och i nära samaverkan med starka internationella samarbeten.

Centrumets huvudsakliga information finns på de engelskspråkiga sidorna med förkortningen PROMISE- klicka på denna länken för att komma dit - Perinatal Research Obstetric Maternal Infant Studies Empowers - PROMISE