Göteborgs universitet
Bild
Överblick över Arvid Carlsson utställningen i Academicum, foto
Överblick över Arvid Carlsson utställningen i Academicum
Foto: Anette Nilsson
Länkstig

Välkommen till utställningen om Arvid Carlsson

På campus Medicinareberget i huvudbyggnaden Academicum finns nu en permanent utställning om vår Nobelpristagare Arvid Carlsson och hans forskning.

Arvid Carlsson (1923–2018) var professor i farmakologi, Göteborgs universitet. Han mottog Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2000 tillsammans med Paul Greengard och Eric Kandel för upptäckter rörande ”signalöverföring i nervsystemet”. 

I utställningen presenteras Arvid Carlssons yrkesliv och vetenskapliga omgivning, hans viktigaste upptäckter och patientnyttan dessa har lett till. Dessutom introduceras några av hjärnans signalämnen med fokus på dem som Arvid Carlsson var mest intresserad av.

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2000 (nobelprize.org)

Lund, Bethesda och Göteborg

Arvid Carlsson inledde sin vetenskapliga bana i Lund, bytte forskningsområde i samband med en kort sejour i USA, och förlade de följande 60 åren av framgångsrik vetenskaplig verksamhet till Göteborg. Den första montern berättar om Arvid Carlssons yrkesliv och den vetenskapliga omgivning som han verkade inom. 

De viktigaste upptäckterna

Arvid Carlsson hade det stora privilegiet att inte bara göra en viktig vetenskaplig upptäckt – den som renderade honom Nobelpriset – utan ett flertal. Han kunde dessutom glädja sig åt att hans insatser fick stor praktisk betydelse och medverkade till att förbättra livet för patienter med allvarliga neurologiska eller psykiska sjukdomar.

Hjärnans signalämnen

Den tredje montern kommenterar hjärnans viktigare signalämnen (eller transmittorsubstanser) framför allt för deras betydelse för effekten av olika läkemedel. Fokus ligger på de substanser som särskilt intresserade Arvid Carlsson – de så kallade monoaminerna. Till numerären är de monoaminerga nervcellerna få – de utgör bara någon promille av hjärnans alla nervceller – men de spelar en viktig roll för regleringen av motorik, kognition, emotioner och beteende, och de är måltavla för ett stort antal av de farmaka som används inom neurologin och psykiatrin. 

Utställning om Per-Ingvar Brånemark

I Academicum finns också utställningen om Per-Ingvar Brånemark, titanskruvens fader, som upptäckte att ben kan växa ihop med titan – ett fenomen som han kallade osseointegration. 

Montern som beskriver Arvid Carlssons bakgrund
Tillbakablick över tiden i Lund, Bethesda och Göteborg.
Foto: Anette Nilsson
Montern som beskriver Arvid Carlssons viktigast upptäckter
Här beskrivs Arvid Carlssons viktigaste insatser och vilken betydelse de har fått för patienter.
Foto: Anette Nilsson
Montern som beskriver hjärnans viktigare signalämnen
Montern berättar om hjärnans viktigare signalämnen.
Foto: Anette Nilsson
Navigate to video: Professor Elias Eriksson föreläser om Arvid Carlsson
Video (55:22)
Professor Elias Eriksson föreläser om Arvid Carlsson