Göteborgs universitet

Centrum för antibiotikaresistensforskning, CARe

Bild
CARe bild
Länkstig

Antibiotikaresistens utgör ett växande globalt hot mot folkhälsan. CARe - Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg - har en vision att begränsa dödlighet, sjuklighet och socioekonomiska kostnader relaterade till antibiotikaresistens på global nivå genom forskning.

Allt fler bakterier utvecklar resistens mot livräddande antibiotika. Det innebär att fler vanliga infektioner blir allt svårare att behandla och dessutom orsakar antibiotikaresistens problem vid operationer och många former av cancerbehandlingar där antibiotika behövs i profylaktiskt syfte. CARe är en plattform för samverkan mellan Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola och sjukvården, med stöd från Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen.