Göteborgs universitet

Centrum för antibiotikaresistensforskning, CARe

Bild
CARe bild
Länkstig

Allt fler bakterier utvecklar resistens mot livräddande antibiotika. Det innebär att fler vanliga infektioner blir allt svårare att behandla. Dessutom orsakar antibiotikaresistens problem vid operationer och många former av cancerbehandlingar där antibiotika behövs i profylaktiskt syfte.

CARe, Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg en centrumbildning i samverkan mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Visionen är att genom forskning begränsa dödlighet, sjuklighet och socioekonomiska kostnader relaterade till antibiotikaresistens på global nivå samt att stödja en snabb översyn av policies och implementering. CARe erbjuder mångsidig expertis från akademin och ett brett nätverk av intressenter inom hälso- och sjukvårdssektorn. Forskning sker i nära samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen.