Göteborgs universitet
Länkstig

För att bli antagen till forskarutbildningen vid Sahlgrenska akademin krävs att det finns en inrättad doktorandplats som är finansierad. Du måste också uppfylla behörighetskraven som är angivna i den allmänna studieplanen för det aktuella forskarutbildningsämnet.  

Som doktorand ska du under studietiden ha en huvudhandledare och minst en biträdande handledare.  

Du kan antingen bli antagen som doktorand med Göteborgs universitet som arbetsgivare, eller som samverkansdoktorand, exempelvis om du får möjligheten att genomföra ett doktorandprojekt inom ramen för din anställning. 

Mer information finner du i dokumentet Utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin; regler, riktlinjer och rutiner.

Doktorandanställning med Göteborgs universitet som arbetsgivare

Alla doktorandanställningar med Göteborgs universitet som arbetsgivare annonseras på Lediga anställningar.

Vem kontaktar jag om forskningsprojektet? 
Har du frågor om forskningsprojektet kontaktar du huvudhandledaren för projektet. Kontaktuppgifter till handledaren hittar du i annonsen.

Vad händer med min ansökan? 
När ansökningstiden gått ut läser handledaren alla ansökningar och granskar de sökandes meriter. Hur lång tid urvalet tar varierar.

Doktorandanställning med annan arbetsgivare än Göteborgs universitet

För att bli antagen som doktorand med finansiering från en annan arbetsgivare ska det först skapas ett doktorandprojekt. Efter det skriver du och din handledare ett förslag till en individuell studieplan. Till planen ska olika handlingar om doktorandprojektet bifogas. Läs mer om individuell studieplan.

Allmän studieplan för forskarutbildningsämnet

Den allmänna studieplanen för ditt forskarutbildningsämne behöver du känna till innan du ansöker. Studieplanen beskriver syftet med utbildningen, omfattning och innehåll, lärandemål, behörighetskrav samt övriga villkor som gäller för antagning och urval. Utbildningens innehåll regleras i den allmänna studieplanen och i doktorandens individuella studieplan.