Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation och ledning

Sahlgrenska akademins verksamhet - utbildningen, forskarutbildningen och forskningen - organiseras och utförs av de sex institutionerna, ett flertal centrumbildningar samt de två enheterna som finns inom fakulteten.

Organisationsskiss över Sahlgrenska akademin.
Organisationsskiss över institutioner och enheter inom Sahlgrenska akademin.
Foto: Kommunikationsavdelningen

Så här styrs fakulteten

Fakulteten leds av en dekan med stöd av en prodekan och fem vicedekaner.

Fakultetsstyrelsen

Sahlgrenska akademins styrelse är fakultetens högsta beslutande organ med det yttersta ansvaret för fakultetens utbildning, forskning och samverkan. Dekanen är ordförande i fakultetsstyrelsen och har övergripande ansvar för fakultetens verksamhet. Prodekanen är vice ordförande i fakultetsstyrelsen. Fakultetsstyrelsen är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig kompetens. Styrelsen utgör också ett forum för diskussion och samordning av fakultetens verksamhet.

Fakultetsstyrelsen har ansvar för:

  • strategisk planering
  • resursfördelning
  • övergripande styrning och kvalitetssäkring

Prefektrådet

Dekanen är ordförande i prefektrådet. Prefektrådet har till uppgift att vara rådgivande till dekanen, till exempel vad gäller underlagen inför fakultetsstyrelsens beslut.

Beslutsmöten

Dekanens beslutsmöte hålls varje vecka för löpande beslut.

Arbetsordning

Sahlgrenska akademins arbetsordning beskriver hur Sahlgrenska akademin är organiserad och var beslut bereds och fattas inom organisationen.

Arbetsordning vid Sahlgrenska akademin