Göteborgs universitet
Bild
En handledare pratar med studenter.
Länkstig

Handledning - under VFU på nya läkarprogrammet

På den här sidan har vi samlat aktuell och utförlig information för handledare vid den verksamhetsförlagda utbildningen VFU för läkarstudenter inom nya läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. Här finns även information för chefer inom sjukvården.

Verksamhetsförlags utbildning – VFU

Verksamhetsförlags utbildning – VFU är en stor och viktig del av läkarstudenternas utbildning på nya läkarprogrammet. Studenterna skall under handledning träna kliniska färdigheter med patienter inom både primärvård och på sjukhus under 11 av programmets 12 terminer. Handledaren har en viktig del i studentens utveckling till färdig läkare och uppdragets omfattning varierar mellan terminerna.

På denna webbplats finns information som riktar sig både till dig som ska handleda och till dig som är chef och ansvarig för att utse handledare inom både primärvård och på sjukhus.

Information till dig som handledare finns samlad terminsvis på sidan Kursspecifik information om VFU - för kliniska handledare. Väl inne på den sidan klickar du sedan på bildpluggen till den termin du skall handleda, där finner du aktuell information om tider för handledningen, utbildning inför handledning, samt all övrig information du behöver för din handledning.

Information till dig som chef och ansvarig för rekrytering av VFU-handledare både inom både primärvård och på sjukhus finner du på sidan Information till chefer

Söker du mer allmän information om det nya ramverket för handledning Entrustable professional activities (EPA) som används på läkarprogrammet så finner du detta på sidan Allmän information om EPA för kliniska handledare

Informationen till handledare och chefer uppdateras löpande allt eftersom terminerna startar på nya läkarprogrammet.

Nationell, övergripande information om att handleda studenter finns på länken Kliniskhandledning.se, en extern webbsida

Översikt – nya läkarprogrammet 12 terminer 

Översikt – nya läkarprogrammet 12 terminer