Göteborgs universitet

AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa

Bild
Foto från utställningen Årsrika
Länkstig

Välkommen till AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa! Vi bedriver multidisciplinär forskning för ett gott och värdefullt åldrande. Vår vision är ett samhälle där årsrika personer respekteras och värderas för sin potential – ett samhälle som gör det möjligt för oss att oberoende av ålder och andra faktorer vara aktörer i våra egna liv.

International Advisory board

Vi vill tacka vår International Advisory board för ett givande möte och ett bra symposium i Göteborg. De är nu alla utsedda till AgeCap Fellows för deras bidrag till centrat.

Foto: Maria Edström

Från vänster: David Gordon, Robert Stewart, Denis Gerstorf, Gladys Maestre och Clare Hocking ( Nick Fox, Adesola Ogunniyi och Ulla Kriebernegg saknas).

Ta del av vår forskning

AgeCaps forskare deltar ofta vid aktiviteter för att sprida sin forskning. Här har vi samlat inspelade föreläsningar, podavsnitt och reportage.

AgeCaps årsrapport 2022

I AgeCaps årsrapport för 2022 kan du läsa om vad centrat åstadkommit under året:

AgeCaps årsrapport 2022

Påverka din vardag

Göteborgs Stads äldreombudsman Helena Bjurbäck lyssnar in behov, intressen och viktiga frågor för dig som är 65 år och äldre och bor i Göteborg. Vänd dig till äldreombudsmannen för att framföra dina åsikter.