Göteborgs universitet
Bild
Foto på gångbron mellan Sahlgrenska sjukhuset och Sahlgrenska akademin
Sahlgrenska universitetssjukhuset är vår största samarbetspartner.
Foto: Carina Gran
Länkstig

Samverka med oss

Vi är nära vården och samverkar med privata och offentliga aktörer inom medicin, odontologi, vårdvetenskap och hälsa. Sahlgrenska universitetssjukhuset är vår största samarbetspartner. Folktandvården i Västra Götaland är vår främsta samarbetspartner inom tandvård och tandteknik.

Internationella samarbeten

Sahlgrenska akademin är en aktiv partner i internationella samarbeten inom utbildning, forskning och forskarutbildning. Vi har samarbetsavtal med drygt 100 universitet över hela världen och samarbete pågår inom både utbildning och forskning. Här visar vi några exempel på studier som samlar forskare och läkare från en rad länder i olika världsdelar.