Göteborgs universitet
Bild
Foto på gångbron mellan Sahlgrenska sjukhuset och Sahlgrenska akademin
Sahlgrenska universitetssjukhuset är vår största samarbetspartner.
Foto: Carina Gran
Länkstig

Samverka med oss

Vi är nära vården och samverkar med privata och offentliga aktörer inom medicin, odontologi, vårdvetenskap och hälsa. Sahlgrenska universitetssjukhuset är vår största samarbetspartner. Folktandvården i Västra Götaland är vår främsta samarbetspartner inom tandvård och tandteknik.

Internationella samarbeten

Sahlgrenska akademin är en aktiv partner i internationella samarbeten inom utbildning, forskning och forskarutbildning. Akademin har samarbetsavtal med universitet över hela världen och samarbete sker ofta både inom utbildning och forskning. Här visar vi några aktuella exempel.