Göteborgs universitet
Länkstig

Hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin utser varje år en eller flera personer till hedersdoktor. För att bli utnämnd ska personen ha haft stor betydelse för forskningen eller utbildningen vid fakulteten, eller på annat sätt bidragit till kunskapsbildning inom fakultetens verksamhetsområde.

Från 1953 till idag - Hedersdoktorer i bokstavsordning

Medicine, odontologie och filosofie hedersdoktorer

Den första medicine hedersdoktorn (MDhc) utsågs 1953 vid den då nybildade medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Efter tillkomsten av den odontologiska fakulteten 1970, har också odontologie hedersdoktorer (ODhc) utsetts. Sedan den vårdvetenskapliga fakulteten blev en del av Sahlgrenska akademin 2002, utses även filosofie hedersdoktorer (FDhc).

Till hedersdoktor kan även personer utses som på annat sätt gjort sig förtjänt av en doktorstitel, genom insatser inom fakultetens intresseområden.