Göteborgs universitet
Länkstig

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen (ISP) är doktorandens viktigaste dokumentet. Det är en överenskommelse mellan doktorand, handledare, studierektor och prefekt om innehållet i den kommande forskarutbildningen.

I den individuella studieplanen ska det framgå vilka kurser och utbildningsmoment som ska ingå i forskarutbildningen, handledarnas roll, handledningens omfattning samt en tid- och finansieringsplan. Den individuella studieplanen ska vara fullständig innan antagning till utbildning på forskarnivå kan ske. Det är prefekten vid institutionen som beslutar om antagning och godkänner den individuella studieplanen.

Bilagor som ska vara bifogade till planen:

  • Inrättat doktorandprojekt inklusive uppdragsavtal för handledaren
  • Forskningsplan
  • Etiskt tillstånd för forskningsprojektet (om aktuellt)
  • Avtal om finansiering av doktorand inom ramen för en extern anställning (gäller inte anställda inom VGR)

Två exempel som stöd (länka in dokumenten i högerspalten)

  • Individuell studieplan med GU som arbetsgivare
  • Individuell studieplanen med annan arbetsgivare

Tänk på att:

Innan ett förslag till en individuell studieplan formuleras ska det finnas en godkänd och inrättad doktorandplats som varit utannonserad och sökt i konkurrens. Efter urvalsprocessen får huvudhandledaren och den sökande som är förordad till utbildning på forskarnivå tillgång till ISP-systemet (e-tjänsten för individuell studieplan).

  • Endast huvudhandledaren kan initiera en individuell studieplan, den som skapar planen blir automatiskt huvudhandledare för planen.
  • Innehållet i meddelandeloggen följer med i e-postnotifikationerna fram till fastställande av planen.
  • Bihandledare får tillgång till den fastställda studieplanen, det är viktigt att kontrollera att planen innehåller det ni har kommit överens om.
  • När prefekten beslutat om antagning fastställs studieplanen.

Exempel på individuella studieplaner