Göteborgs universitet
Bild
Studenter som sitter i ett atrium och pluggar
Foto: Johan Wingborg
Bild

Skugga en student

Vill du veta hur det är att studera på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet? Då har du möjlighet att skugga en student som kan berätta om utbildningen, skolan, studentlivet mm.

Du skräddarsyr ditt besök tillsammans med en student som redan läser här - som läser just det utbildningsprogram som du är intresserad av. Du kan t.ex. följa med på föreläsningar, seminarium - allt beroende på hur studentens dag ser ut. Du kan även få en rundvandring i huset men framförallt möjlighet att prata med någon som faktiskt vet hur det är att studera här. Det går också bra att ta med en kompis om du vill.

Kontakta studievägledaren för de utbildningsprogram du är intresserad av. Kontaktuppgifterna hittar du under våra studievägledare.

Sahlgrenska akademin står inte för några kostnader i samband med besöket, såsom resa, boende eller lunch etc.

Välkommen att ta del av hur det är att vara student på Sahlgrenska akademin.

Interprofessionell dag om mänskliga rättigheter och rätt till hälsa

En obligatorisk interprofessionell dag genomförs för förstaårsstudenter vid alla våra grundutbildningsprogram. Syftet med dagen är att du ska bli medveten om och få jobba ihop med studenter från andra program samt få grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter och rätt till hälsa.

Under förmiddagen ges två föreläsningar som inspiration

 1. Mänskliga Rättigheter
 2. Rätt till hälsa

Under eftermiddagen genomförs gruppövningar och gruppdiskussioner i mindre blandade grupper tillsammans med en handledare. Dagen avslutas med en utvärdering och ett kort test.

Läs om dagen i Akademiliv

Biomedicinska analytiker och sjuksköterskor tränar tillsammans på KTC.
Biomedicinska analytiker och sjuksköterskor tränar tillsammans på Sahlgrenska akademins kliniska träningscentrum, KTC.
Foto: Johan Wingborg

Interprofessionellt lärande

Vid Sahlgrenska akademin använder vi oss av interprofessionellt lärande. Under utbildningen möter du som student lärare, anställda inom hälso- och sjuk- och tandvård och andra studenter inom olika professioner (yrken). Du ska också få en god förståelse och kunskap om andra yrkesgruppers verksamhet. Genom kunskap om andras profession skapas förutsättningar att se möjligheter med att arbeta i team och fundera över din egna roll i teamarbetet. En förmåga och färdighet som ökar patientsäkerheten och ger en bättre vård. När du som student möter andra studenter tidigt i utbildningen ökar samverkan för framtida yrkesliv.

IPL-team

Teamsamverkan mellan arbetsterapi-, fysioterapi-, sjuksköterske-, logoped-, dietist- och socionomstudenter. Se filmen om IPL-team

Interprofessionell simulering

Läkarstudenter och sjuksköterskestudenter på sina sista terminer examineras i sin förmåga att kommunicera och samarbeta med varandra vid omhändertagandet av akut sjuka patienter. Sida vid sida tränas de i att ge bästa möjliga vård till en avancerad docka på Simulatorcentrum i Väst på Östra sjukhuset.

Läs reportaget om interprofessionell simulering i Akademiliv

Fler exempel på IPL-moment

 • Biomedicinska analytikerstudenter undervisar sjuksköterske- och läkarstudenter i stickteknik.
 • Sjuksköterskestudenter undervisar fysioterapeutstudenter i basala hygienrutiner.
 • Fysioterapeutstudenter undervisar sjuksköterskestudenter i ergonomi.
 • Tandläkar- och dietiststudenter samverkar gällande nutritionsproblem.
 • Audionomstudenter har laborationer för logopedstudenter.
 • Tandhygieniststudenter samverkar i team med tandläkarstudenter.
 • Logopedstudenter samverkar i team med läkarstudenter.
 • Läkar- och sjuksköterskestudenter går rond tillsammans.
 • Läkar- och sjuksköterskestudenter har en halvdag om makt med värderingsövningar.
 • Apotekarprogrammet har en IPL-vecka, där t ex biomedicinska analytiker- och apotekarstudenter samverkar kring toxikologiskt fall samt redovisar fallen i halvklass.
 • En biomedicinsk analytikerstudent och en dietiststudent har gjort ett gemensamt examensarbete som dessutom har kombinerats med internationalisering.
 • Studenter på Masterprogrammet i innovation entreprenörskap inom biomedicin coachar studenter på dietistutbildningen i innovation och entreprenörskap.
 • Studenter på logoped- och dietistprogrammen samverkar kring dysfagi (sväljsvårigheter).