Göteborgs universitet
Bild
Studenter tränar på Hjärt- lungräddning på KTC.
Studenter tränar på Hjärt- lungräddning på KTC.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kliniskt träningscentrum, KTC

Kliniskt träningscentrum, KTC, är en resurs för alla studenter vid Sahlgrenska akademin. KTC är en simulerad vårdmiljö där studenterna genomgår metodundervisning, simulering med fokus på akut omhändertagande samt teamarbete. De erbjuds också interprofessionella utbildningsmoment samt möjlighet till egenträning.

Miljöer och undervisning

KTC består av ett flertal olika miljöer. Vi har vårdrum, akutsal, operationssal, röntgensal, tal- och hörsellabb, hjärt- och lungräddningsrum, fysioterapi-salar, skapandesal, hem-miljö, läkemedelsrum, skölj, förråd och 9 egenträningssalar. Undervisningen som bedrivs inom respektive program utgår ifrån Vårdhandboken, med viss hänsyn till lokala riktlinjer. Efter genomgången undervisning i ett moment ges studenterna möjlighet att på egen hand träna på flertalet moment i någon av våra salar för egenträning.

Undervisningen på KTC genomförs av både lärare och studenter. KTC:s HLR-instruktörer undervisar Hjärt- och lungräddning på samtliga nivåer. KTC anställer varje termin två amanuenser (anställda studenter) och i tjänsten som amanuens ingår det att medverka i vissa undervisningsmoment. Det förekommer också undervisningstillfällen där studenter lär med, av och om varandra, - både inom samma profession - men också interprofessionellt.

"Hög kvalitet på personalens pedagogiska kompetens och engagemang."

"Jag är väldigt nöjd med all typ av träning jag haft på KTC. Det har varit oerhört lärorik och värdefull övning i trygg miljö."

Citat tagna från svaren i enkäter studenterna besvarar efter undervisning på KTC.

Basala hygienrutiner

KTC är en simulerad vårdmiljö vilket innebär att samma regler gäller här som i en verklig vårdmiljö och därför gäller alltid basala hygienrutiner för såväl studenter som lärare. Vi arbetar på detta sätt både för att förhindra smittspridning men också för att förmedla riskmedvetenhet.

Bild på student i bussarong.

Låna lokaler eller utrustning

Vi har i nuläget ingen möjlighet att låna ut våra lokaler eller vår utrustning till verksamheter utanför Sahlgrenska akademin på grund av att de används i schemalagd undervisning och egenträning av alla studenter vid fakulteten.