Göteborgs universitet

Centrum för etik, juridik och mental hälsa

Bild
Väg om hösten i september- oktober
Länkstig

Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM) arbetar för att starta och stödja forskning om psykisk störning, aggressivt antisocialt beteende och moraliskt och straffrättsligt ansvar i en tvärvetenskaplig referensram. Centrumet samverkar med de statliga och landstings-kommunala verksamheter som ansvarar för hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare, d.v.s. Rättsmedicinalverket, den rättspsykiatriska vården samt Kriminalvården.

CELAM består av yrkesföreträdare och ämnesrepresentanter från samhällsvetenskap, medicin och humaniora. Genom att representanter för dessa områden samverkar i forskningsprojekt nyttjas idéer från olika ämnesområden vilket bidrar till utveckling av nya perspektiv, där målet är att förbättra förutsättningarna för att minska förekomsten av aggressivt antisocialt beteende i samhället.