Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto på två studenter i Medicinarelängan
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Om oss

Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Vi utbildar läkare, sjuksköterskor, tandläkare och en rad eftertraktade vårdprofessioner. Exempel på starka forskningsområden är cancer, hjärt-kärlsjukdom, kvinnor och barns hälsa, metabolism, neuropsykiatriska sjukdomar, personcentrerad vård samt odontologi.

Vårt huvudcampus Medicinareberget utvecklas för att möta framtida behov för studenter, lärare och forskare. Inom några år är Medicinareberget samlingspunkt för universitetets verksamhet inom Life Science. Mycket av vår forskning och utbildning sker också på campus som delas med vården, framförallt på sjukhusen som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inom odontologi har vi motsvarande samarbete med Folktandvården i Västra Götaland.
Dekan är Agneta Holmäng, professor i laborativ medicin.

Fakta och siffror

Storlek

 • 2,8 miljarder kronor i omsättning årligen

 • Vi har 1 785 anställda, av dessa är 195 professorer
 • Forskningen utgör ca 70 procent av vår omsättning
 • Vårt samarbete med vården omfattar 589 miljoner kronor årligen och 60 procent av våra professorer har en förenad anställning med Västra Götalandsregionen

Forskning

 • Vi är rankade på plats 138 enligt den globala Shanghai-rankingen
 • Inom odontologi är vi rankade på plats 1 enligt QS subject ranking
 • Vår forskning omsätter 2 miljarder kronor årligen
 • Vi har 134 disputationer och 3 500 peer-review artiklar per år

Utbildning

 • Vi har 22 utbildningsprogram plus 5 kompletterande utbildningar (15 på grundnivå och 7 på avancerad nivå)
 • Vår utbildning omsätter 800 miljoner kronor årligen
 • Vi har 5 500 studenter och 840 aktiva doktorander
 • Vi har 89 utbytesavtal med internationella lärosäten

Forskningsfinansiering

 • Vi tar in 933 miljoner kronor årligen i externa medel
 • Våra största externa finansiärer är, i storleksordning:
  • Vetenskapsrådet
  • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
  • Cancerfonden
  • EU
  • Hjärt- & Lungfonden
  • Forte