Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto på två studenter i Medicinarelängan
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Om oss

Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Vi utbildar läkare, sjuksköterskor, tandläkare och en rad eftertraktade vårdprofessioner. Exempel på starka forskningsområden är cancer, hjärt-kärlsjukdom, kvinnor och barns hälsa, metabolism, neuropsykiatriska sjukdomar, personcentrerad vård samt odontologi.

Vårt huvudcampus Medicinareberget utvecklas för att möta framtida behov för studenter, lärare och forskare. Inom några år är Medicinareberget samlingspunkt för universitetets verksamhet inom Life Science. Mycket av vår forskning och utbildning sker också på campus som delas med vården, framförallt på sjukhusen som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inom odontologi har vi motsvarande samarbete med Folktandvården i Västra Götaland.
Dekan är Agneta Holmäng, professor i laborativ medicin.

Utbildningen och forskningen i siffror

Uppgifter från Sahlgrenska akademins årsredovisning 2019.

Sahlgrenska akademin omsätter 2 757 mnkr.

Vi har 1 777 anställda varav 187 professorer och 110 av dem arbetar inom vården.

Shanghairankingen 2019 placerar Göteborgs universitet bland de 75 bästa i världen inom klinisk medicin och inom odontologi på plats 26.

Shanghairankingen 2020 placerar Göteborgs universitet inom odontologi på plats 18, inom klinisk medicin i spannet 51-75, inom vårdvetenskap i spannet 51–75 och inom farmaci i spannet 76-100, se nyheten.

Vårt samarbete med vården uppgår till 577 mnkr.

Forskningen utgör 73 procent av verksamheten och omsätter 2 010 mnkr. Av dessa är 923 mnkr externa medel.

Våra största externa finansiärer är i storleksordning:

  • Vetenskapsrådet
  • Cancerfonden
  • Hjärt-Lungfonden
  • EU
  • Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Vi har under året publicerat 2 736 artiklar i vetenskapliga tidskrifter och 64 forskningsöversikts-artiklar.

Vi har 882 forskarstuderande och under året offentliggjordes 155 doktorsavhandlingar.

Vår utbildning omsätter 747 mnkr.

Vi har 5 300 studenter som studerar inom 18 grundprogram, två specialistprogram, fem kompletterande program och fem masterprogram.

För studenter som vill studera utomlands har vi 203 utbytesmöjligheter i 40 länder med 95 partneruniversitet.

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2019, Biomedicinska biblioteket och ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019.