Göteborgs universitet
Bild
Foto på två studenter i Medicinarelängan
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Om oss

Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Vi utbildar läkare, sjuksköterskor, tandläkare och en rad eftertraktade vårdprofessioner.

Vi är öppna för samarbeten som hjälper oss att se nya perspektiv och hitta bättre sätt att förebygga och behandla ohälsa. Vi har internationell forskning i absolut framkant. Exempel på framgångsrika forskningsområden är åldrande, personcentrerad vård, cancer, metabolism, neurovetenskap, obstetrik, odontologi, vacciner och virologi. Vår forskning och utbildning sker i huvudsak på campus som delas med vården, särskilt på sjukhusen inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vi är i en utvecklingsfas där vårt huvudcampus Medicinareberget blir centrum för universitetets verksamhet inom Life Science. Historiskt har vår forskning lett till stora framsteg, som tandimplantat, betablockerare mot hjärtsvikt och Losec, världens mest sålda läkemedel.
Vi är särskilt stolta över vår Nobelpristagare Arvid Carlsson, som utvecklade sina upptäckter om dopaminets viktiga roll i hjärnan på campus Medicinareberget.

Fakta och siffror

Storlek

 • Vi har 3 miljarder kronor i omsättning årligen.

 • Vi har 1 780 anställda, av dessa är 842 forskare och lärare.
 • Forskningen utgör ca 70 procent av vår omsättning.

Forskning

 • Vår forskning omsätter 2 200 miljoner kronor årligen.
 • Vi publicerade 141 doktorsavhandlingar och 3 052 artiklar i vetenskapliga tidskrifter 2023.
 • Vi har 1 137 forskarstuderande.

Utbildning

 • Vi har 18 utbildningsprogram på grundnivå, 13 på avancerad nivå, 2 masternivå och 5 kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.
 • Vår utbildning omsätter 800 miljoner kronor årligen.
 • Vi har 5 900 studenter.
 • Vi har 95 utbytesavtal med internationella lärosäten.

Forskningsfinansiering

Vi får 1 miljard kronor årligen i externa medel, våra största externa finansiärer är:

 • Vetenskapsrådet
 • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
 • Cancerfonden
 • EU
 • Hjärt- & Lungfonden
 • Forte