Göteborgs universitet
Bild
Foto på två studenter i Medicinarelängan
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Om oss

Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Vi utbildar läkare, sjuksköterskor, tandläkare och en rad eftertraktade vårdprofessioner. Exempel på starka forskningsområden är cancer, hjärt-kärlsjukdom, kvinnor och barns hälsa, metabolism, neuropsykiatriska sjukdomar, personcentrerad vård samt odontologi.

Projektet Sahlgrenska Life kommer att utveckla vårt huvudcampus Medicinareberget för att möta framtida behov för studenter, lärare och forskare. Inom några år är Medicinareberget samlingspunkt för universitetets verksamhet inom Life Science. Mycket av vår forskning och utbildning sker också på campus som delas med vården, framförallt på sjukhusen som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inom odontologi har vi motsvarande samarbete med Folktandvården i Västra Götaland.
Dekan är Agneta Holmäng, professor i laborativ medicin.

Fakta och siffror

Storlek

 • 2 900 miljoner kronor i omsättning årligen

 • Vi har 1 800 anställda, av dessa är 200 professorer
 • Forskningen utgör ca 70 procent av vår omsättning

Forskning

 • Vi är rankade på plats 139 enligt den globala Shanghai-rankingen
 • Inom odontologi är vi rankade på plats 4 enligt QS subject ranking
 • Vår forskning omsätter 2 100 miljoner kronor årligen
 • Vi publicerar 135 avhandlingar och 3 500 peer-review artiklar per år

Utbildning

 • Vi har 19 utbildningsprogram, 15 på grundnivå och 4 på avancerad nivå och masternivå
 • Vår utbildning omsätter 800 miljoner kronor årligen
 • Vi har 5 900 studenter och 1 027 doktorander
 • Vi har 89 utbytesavtal med internationella lärosäten

Forskningsfinansiering

Vi får 989 miljoner kronor årligen i externa medel, våra största externa finansiärer är:

 • Vetenskapsrådet
 • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
 • Cancerfonden
 • EU
 • Hjärt- & Lungfonden
 • Forte