Göteborgs universitet
Bild
Fotografi från Sahlgrenska Universitetsjukhusetm sjukhusmiljö
Fotografi från sjukhusmiljö inom Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre
Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Länkstig

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre - SCCC

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre har skapats för att möta behovet av en samordning för vård och forskning inom cancerområdet. Målet är att med högsta möjliga kliniska kompetens och forskning i framkant samarbeta för att kunna ge patienterna den bästa möjliga vård.

En övervägande del av cancerforskningsprogram på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs tillsammans med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Samarbetet bygger på överenskommelser, gemensamma lokaler och utrustning samt ömsesidig representation. Inom SCCC finns en uttrycklig ambition att säkra nationella och internationella samarbeten med andra universitet, med olika nätverk och med företag inom hälso- och sjukvårdssektorn.

  • SCCC har ackrediterades som ett av Europas Comprehensive Cancer Centres
  • På SCCC ska alla cancerpatienter erbjudas möjlighet att delta i kliniska studier.
  • Alla forskningsprojekt ska genomgå obligatorisk etisk granskning.
  • SCCC:s Forskningsråd har ansvar att identifiera projekt som kan ha en nyckelroll i utvecklingen av cancervården. Forskningsrådet ska också prioritera och främja projekt som har stort värde för patienterna och för SCCC.
  • Projekt som får stöd ska regelbundet utvärderas för att främja en ständig förbättring av SCCC:s vetenskapliga produktion.
  • Nationella kvalitetsregister och ett nära samarbete med Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) skapar unika förutsättningar för registerbaserad forskning på SCCC.
  • I enlighet med ”En nationell strategi för life science” (länk) ska SCCC stödja högkvalitativa medicinska vetenskapliga projekt inom såväl grundforskning som translationell och klinisk forskning.

OBS: Denna webbsida är Sahlgrenska akademins landningssida för samarbetet, och via denna länk når du SCCC webbplats.