Länkstig

Rättspsykologi i praktiken

Kurs
PX1170
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Eftermiddag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27403
Ansökan stängd

Kort om kursen

Rättspsykologi i praktiken ger dig psykologisk kunskap med relevans för rättsliga sammanhang där bedömningar av människors berättelser särskilt står i centrum. Du får lära dig om utredningspsykologi, hur människor minns och berättar i rättsliga sammanhang, förhörs- och intervjumetodik samt domstolspsykologi och tillförlitlighetsbedömningar. Kursen har ett tydligt praktiskt fokus och innehåller flera övningar där du får prova på att tillämpa det du lärt dig i olika praktiska sammanhang.

Om utbildningen

Rättspsykologi är ett område som behandlar psykologisk kunskap av relevans för rättsväsendet. Den här webbaserade kursen riktar sig dels till dig som kan ha praktisk nytta av rättspsykologisk kunskap i ditt arbete, dels till dig som är nyfiken på det rättspsykologiska ämnet.

Kursen fokuserar främst på rättsområden där bedömningar av människors berättelser står i centrum, vilket ofta är fallet i till exempel brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt. Kursinnehållet kan dock vara av relevans för alla som kommer i kontakt med dessa frågor i sin yrkesutövning.

På kursen kommer du att få grundläggande kunskaper inom utredningspsykologi, vittnespsykologi och minnespsykologi. Utöver dessa grundläggande kunskaper behandlar kursen intervju- och förhörsmetodik, där du kommer att ges möjlighet att själv välja inriktning på dina studier utifrån intresseområde. Du kan till exempel välja att rikta in dig på utredningar som rör brottsutsatta, vittnen, brottsmisstänkta, asylsökande eller barn och ungdomar. De grundläggande delarna om intervju- och förhörsmetodik åtföljs av praktiska tillämpningsövningar.

Vidare kommer kursen behandla domstolspsykologi, juridiskt beslutsfattande och tillförlitlighets-, och trovärdighetsbedömningar. Även dessa moment åtföljs av praktiska övningar där du får möjlighet att tillämpa kunskapen på olika sorters rättsfall.

Kursen ger utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte, och du kommer att få möjlighet att diskutera kursens praktiska nytta och de olika momentens tillämpning i rättsliga sammanhang. Kursen avslutas med ett individuellt skriftligt fördjupningsarbete där du själv väljer ett rättspsykologiskt område att fördjupa dig inom.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Du kan bygga på den här kursen med andra kurser i psykologi och ta en kandidat- eller masterexamen i ämnet psykologi. Kursen kan även läsas som ett komplement till andra utbildningsprogram inom till exempel juridik, sociologi eller kriminologi.

Kursen fungerar också som en fristående kompetenshöjande vidareutbildning inom ramen för flera olika professionella yrkesgrupper, så som poliser, jurister, socionomer eller migrationshandläggare.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är webbaserad och bedrivs via schemalagd och icke-schemalagd undervisning. Undervisningen består dels av lärarledda föreläsningar, dels av inspelade föreläsningar, workshops med praktiska tillämpningsövningar och webinarier. Kursen examineras genom examinerande webinarier, skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig fördjupningsuppgift.