Bild
Bilden visar en trave av boken Handbok i rättspsykologi
Foto: Sara Landström
Länkstig

Handbok i rättspsykologi

Publicerad

Rättspsykologisk forskning handlar om att ta fram och praktiskt omsätta psykologisk kunskap som kan bidra till att polisens brottsutredningar blir mer effektiva och rättssäkra, och att den bevisvärdering som sker i domstol kan bli mer objektiv och rättvis. I en uppdaterad upplaga av Handbok i rättspsykologi beskrivs både vad forskningen kommit fram till och hur denna kunskap kan omsättas i praktiken.

Den nya upplagan av Handbok i rättspsykologi är en grundbok i rättspsykologi som ger en heltäckande bild av den vetenskapligt baserade rättspsykologiska forskningen. Den riktar sig främst till universitetsstuderande i rättspsykologi och juridik, samt till vidareutbildningar för yrkesverksamma inom rättsväsendet. Men boken är också en lättillgänglig källa till aktuell kunskap för poliser, åklagare, advokater, domare, journalister och andra som är intresserad av de här frågorna.

Boken inleds med en introduktion till det rättspsykologiska området och det svenska rättsväsendet. Därefter beskrivs teorier och forskning om brottslighet, offer och förövare, exempelvis intervju- och förhörsteknik, lögndetektion, minnes- och vittnespsykologi och barns utsagor och bevisvärdering. Boken innehåller också en genomgång av hur rättspsykologin kan bidra till att förbättra både utredningsarbete och förhandlingar i domstol och hur rättspsykologisk forskning kan omsättas i praktiken.

Om författarna

Handbok i rättspsykologi är skriven av sjutton författare som alla är aktiva forskare och lärare inom rättspsykologi eller angränsande områden.

Bokens redaktörer, professor Pär Anders Granhag, professor Leif Strömwall, professor Karl Ask och docent Sara Landström, är samtliga verksamma vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Tillsammans leder de den rättspsykologiska forskargruppen Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) som sedan år 2000 bedriver forskning med relevans för olika delar av rättsväsendet.