Bild
En domarklubba
Foto: Pexels
Länkstig

17 miljoner till forskning om muntlig bevisning

Publicerad

Den rättspsykologiska forskargruppen Criminal, Legal and Investigative Psychology, som leds från Göteborgs universitet, har fått 17 miljoner kronor från Vetenskapsrådets speciella satsning på forskning om brottslighet. Bidraget skall användas för att etablera och utveckla en forskningsmiljö med inriktning mot muntlig bevisning.

Muntlig bevisning är den vanligaste formen av bevisning i brottmål, till exempel utsagor från brottsoffer och vittnen. Forskningsmiljön Multidisciplinary Program on Oral Testimony är ett internationellt och tvärvetenskapligt samarbete mellan psykologi, juridik, och kriminologi. Pär Anders Granhag, professor i psykologi, leder satsningen.

– Vi kommer att fokusera på akuta utmaningar kopplat till brottslighet. Det handlar till exempel om att studera fördelar och nackdelar med anonyma vittnen. Detta har direkt bäring på den grova brottsligheten, säger Pär Anders Granhag. 

Andra forskningsteman som ingår är minne för upprepade händelser och händelser långt tillbaka i tiden, vilket har betydelse för utredningar av upprepat fysiskt eller sexuellt våld. Det handlar även om att möta utmaningar kopplade till språkliga och kulturella barriärer som kan uppstå när det handlar om muntlig bevisning. Detta spår kommer till exempel att mynna ut i forskning kring hur tolkar bör användas under utredande intervjuer.

Bild
En bild på Pär Anders Granhag som är huvudsökande för anslaget
Professor Pär Anders Granhag är föreståndare för forskargruppen i rättspsykologi vid Göteborgs universitet.
Foto: Göran Olofsson

Utöver svenska och internationella experter inom olika forskningsområden kommer även till exempel domare, åklagare, advokater och polisutredare att medverka i arbetet. På så sätt ökar chansen att resultaten mynnar ut i relevanta och konkreta rekommendationer.

– Forskningsresultaten kommer ha direkt relevans för olika rättsliga sammanhang genom att föreslå forskningsbaserade verktyg samt att fungera som underlag för framtida policy, säger Pär Anders Granhag.

Anslaget från Vetenskapsrådet kommer löpa under sex år och ger även utrymme för tre olika doktorandprojekt. 

– Att få ett större programstöd är något vi jobbat för länge, så det här var rättvist. Vi får nu möjlighet att fortsätta utveckla vår rättspsykologiska forskargrupp ytterligare och utbilda nya experter specifikt inriktade på de framtida utmaningar som vi ser, säger Pär Anders Granhag.

Kontakt: Pär Anders Granhag, pag@psy.gu.se 

Av: Sofia Calderon

Mer information

Satsningen görs i samarbete med Docent Görel Granström (Juridiska institutionen, Umeå universitet), Professor Anna Kaldal (Juridiska institutionen, Stockholms universitet), Professor Jan de Keijser (Institute of Criminal Law and Criminology, Leiden University), och Professor Lorraine Hope (Department of Psychology, University of Portsmouth).

Länk till hemsidan för forskargruppen Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP)